20. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Marianne Werp står bak dette leserinnlegget. (Foto: Helena Werp)

Vi har bare de pengene vi har, og de må brukes best for flest

MENINGER: Svar til Senterpartiets Kim Mogen Myhre.
Annonse

Jeg tror snart at Senterpartiet sitt nye slagord må bli «Alt var så mye bedre før».  Høyre er også et konservativt parti, men det virker som om viljen, lysten og motivasjonen til endring som kommer naturlig, i takt med at samfunnet utvikler seg og går fremover, heldigvis er noe mer fremtredende i Høyre.

At Senterpartiet nå setter seg rolig tilbake på sin høye hest og vil tilbakeføre det som i mange år har vært deler av Øvre Eiker sin boligreserve er jo ikke overraskende, men dette har altså stått i kommuneplanen som areal avsatt til boligformål i mange år.

Annonse

Hvis vi ønsker en fortsatt utvikling i Øvre Eiker, hvis vi ønsker fortsatt vekst og levende lokalsamfunn så må vi bygge nye boliger noen steder, ikke bare fortette i bysentrum og rundt knutepunktene, men over hele kommunen.

Vi er alle enige om at når NYE områder skal legges ut til dette formålet så skal det ikke benyttes områder som er klassifisert som dyrket mark. Dette er helt i takt med retningslinjene som de aller fleste må forholde seg til nå. Men å tilbakeføre områder som er avsatt til bolig imot eier av området sin vilje, det prøver vi altså å unngå. Og særlig når vi vet at matjorden som befinner seg på områdene skal dyrkes opp igjen et annet sted i kommunen.

De arealene som var avsatt til bolig, men nå vil bli tilbakeført til LNF, er foreslått tilbakeført fordi de som eier området har blitt forespurt og har samtykket til det.

Eiendomsretten står sterkt i Høyre, og vi mener det skal mye til å tilbakeføre et område imot grunneier sin vilje.

Når det kommer til drift av skole og sykehjem, så er det jo ikke en ukjent sak at opposisjonspartiene tilsynelatende får en slags kløe av å skulle tenke på at private aktører både kan drifte rasjonelt, og ikke minst tilby tjenester på et nivå som er fullt på høyde med det tilbudet Øvre Eiker kommune selv kan tilby.

Det er et faktum, som ikke Senterpartiet kan ha unngått å få med seg, at det allerede er betydelig plassproblematikk på Hokksund ungdomsskole, og selv om et eventuelt privatskole-initiativ vil ligge i Øvre Eiker vil jeg tro at det er pendlende foreldre i aksen vår fra omkringliggende kommuner som også vil like å kunne nyttegjøre seg av det tilbudet som eventuelt vil bli på Lerberg.

Det handler for oss i Høyre og posisjonen om valgfrihet for hver familie til å kunne velge det alternativet som passer dem best. Valgfrihet er et begrep som står sterkt i Høyre, og for at vi skal kunne ha valgfrihet må vi altså ha alternativer.

Når det kommer til sykehjemsplasser så er det mildt sagt forunderlig hvor vanskelig det er å forstå et regnestykke som sier at vi kan slippe å investere i et nytt bygg ved å benytte oss av private sykehjemstilbud som tilbyr de samme tjenestene. Investeringene som ligger foran oss på Eikertun-området er jo snakk om penger som kommunen må låne for å kunne iverksette bygging. Det er jo ikke sånn at disse pengene står på en konto og verket etter å bli brukt.

Ved å kjøpe private sykehjemsplasser, som vi jo forøvrig allerede gjør, vil vi kunne begrense låneopptaket til kommunen betraktelig, og dermed forhåpentligvis klare å skaffe oss et økonomisk handlingsrom igjen om noen år.

Det har aldri vært snakk om å redusere eksisterende antall plasser på Eikertun, men heller å optimalisere bruken av den eksisterende eiendomsmassen vi nå en gang har, og samtidig få muligheten til å kunne å skyve på den investeringen det tross alt må bli til et nytt bygg og samtidig kunne benytte oss av et eksisterende tilbud som fungerer godt.

Ansvarlig økonomistyring er viktig for oss i Høyre, og da må vi av og til ta tøffe beslutninger.

De fleste har sikkert fått med seg at Øvre Eiker kommune, akkurat som mange av kommunene rundt oss, befinner seg i en krevende økonomisk situasjon, og vi er sannsynligvis nødt til å snu mange steiner i tiden fremover. Kommuneøkonomi har som all annen økonomi mye til felles med en husholdning, og når det ikke er mer penger igjen i lommeboken så blir prioriteringene tøffere og tøffere. Det er jo dessverre ikke sånn at kommunen har en seddelpresse i kjelleren.

Vi har bare de pengene vi har, og de må brukes best for flest.

Dette er bare en ørliten del av bildet på situasjonen vi står i, men det er nok ikke siste gang vi må lete og være kreative for å fortsatt kunne tilby innbyggerne i Øvre Eiker så gode tjenester som mulig gjennom alle livets faser.

Marianne Werp
Gruppeleder for Høyre sin kommunestyregruppe I Øvre Eiker

Del:
Annonse