13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Eljar Solberg (10) synes discgolf er kjempebra og sist helg forsøkte han seg mot noen av de beste i verden. Pappa Per Håkon Solberg kjemper for å beholde banen. (Foto: Privat)

Vil flytte discgolfbane – føler de møter motstand hele veien

Styret i Ormåsen Discgolf klubb har i snart to år jobbet med å få til en permanent bane som kan driftes i klubbens regi på Ormåsen. Men de føler seg motarbeidet, blant annet av Eiker Eiendomsutvikling (EEU) som eier store deler av det resterende utbyggingsområdet på stedet sammen med en privat utbygger. Nå frykter de for klubbens eksistens.
Annonse

Det er lagt ned store ressurser og ikke minst dugnadstimer for å lage et fritidstilbud med discgolf på Ormåsen. Seks «hull» eller kurver som det egentlig er, er blitt til både 12 og sist 18. Det er ca. 2.500 registrerte brukere med 14.000 runder av banen hvert år, men i tillegg kommer et stort antall som bruker banen for å hygge seg med dette som en hobby og som ikke bryr seg om å registrere spillet sitt. Klubben antar at så mange som opp mot 10.000 bruker banen årlig og at det gås mellom 30- og 40.000 runder.

Vil overta ansvaret
Banen på Ormåsen har blitt til litt etter hvert på privat initiativ. Nå ønsker Ormåsen Discgolf klubb å overta ansvaret og få flyttet deler av banen litt vekk fra barneskolen og barnehagen. Men nå føler de seg motarbeidet.

Annonse

– Vi har fått 250.000 kroner av Sparebankstiftelsen DnB for å gjøre denne jobben, men nå må vi søke om utsettelse på utbetalingen nok en gang. Klubben frykter at de da vil miste denne støtten. Vi føler at naboene motarbeider oss, blant annet EEU og Eiker Ski som bruker det samme området til ski om vinteren. Men vi spiller ikke discgolf vinterstid så det bør ikke være noen konflikt, sier leder av klubben, Torgeir Finnerud.

Torgeir Finnerud er tidligere daglig leder av Eiker Eiendomsutvikling og var også da ivrig tilhenger av å få etablert fritidstilbud på Ormåsen. Han liker ikke at flere nå er negative til klubbens bruk av banen og planer om en permanentbane.

Klubben sendte denne uken ut en melding på sine facebooksider om situasjonen. Her skriver de blant annet at det etter en utredning av flere alternativer ble det enighet om at utvidelsen av banen burde skje innenfor dagens tre kilometer lysløype. Det ble derfor designet en ny og endret bane som var klar for realisering. Klubben berømmer i det samme innlegget samarbeidet med kulturkontoret i Øvre Eiker kommune.

– Dessverre sier Eiker Eiendomsutvikling AS (EEU) som grunneier, på deler av arealet, nå foreløpig nei til disse endringene. De begrunner dette med blant annet at det er satt ned et utvalg som skal komme med innspill til ny områderegulering for Ormåsen. EEU vil avvente konklusjonen fra dette utvalget før de tar stilling til ny lay-out, sier Torgeir Finnerud.

– EEU argumenterer også med at en attraktiv bane kan være med å hindre en fremtidig utbygging av feltene B8-B10. I dag ligger lysløypa allerede innenfor det samme området. Lysløypa utgjør en betydelig større investering enn en discgolfbane og diskgolfklubben syntes derfor dette argumentet er lite relevant, sier Torgeir Finnerud.

Han mener også det vil ta svært mange år før en eventuell utbygging av B8-B10 kan finne sted. Byggingen av B4 og B5 har akkurat startet. Før en eventuell utbygging av B8-B10 er det mange andre ting som må plass, som infrastruktur med gang- og sykkelveier, utvidelse av skole og barnehage mv. Innen en eventuell utbygging vil finne sted vil det være behov for vedlikehold og oppgraderinger av banen. Klubben har derfor lagt frem et utkast til avtale hvor de påtar seg ansvaret for en flytting dersom det skulle oppstå en konflikt med selve utbyggingen.

Kommer i løpet av året
– Det er korrekt at vi har bedt om at etablering av en ny bane innenfor dagens tre km lysløype blir satt på vent inntil utvalget som er nedsatt har kommet med sin anbefaling til en ny helhetlig plan for Ormåsen, sier daglig leder Trond Lindborg i en kommentar til Eikernytt.no.

Han forklarer at utvalget har som mål å legge fram sin anbefaling innen utgangen av året, slik at plassering av en ny bane kan være godt i gang i god tid før neste sesong.

Daglig leder i Eiker Eiendomsutvikling (EEU), Trond Lindborg, vil avvente en utredning om utviklingen og utbyggingen av resten av feltene på Ormåsen før han gir grønt lys til å etablere en fast bane på selskapets eiendommer. Utredningen skal komme innen årets slutt.

– Vi vil da vite om det fortsatt vil være en midlertid bane eller om vi har funnet en permanent plassering av banen. Med tanke på den summen som diskgolf-klubben vil bruke til etableringen av banen bør det også være i deres interesse at denne brukes til en permanent bane, sier Lindborg.

– Utvalget som er nedsatt skal som sagt utarbeide anbefaling for en helhetlig plan for Ormåsen. Dette innebærer framtidig videre utbyggingsretning- og utbyggingstakt, veiløsninger, forhold knyttet til skole, barnehage og aktiviteter som fremmer et godt og attraktivt bomiljø på Ormåsen. Med andre ord er det mange interesser som skal ivaretas. Dette er grunnen til at vi nå har satt etableringen av banen på vent. Vi vil for øvrig ta kontakt med et bredt spekter av interessenter og berørte av en videre utvikling på Ormåsen i løpet av august, slik at flest mulig har en mulighet til å komme med innspill og synspunkter til utvalgets anbefaling, sier Lindborg og legger til:

– Jeg vil også påpeke at EEU så langt har stilt sine framtidige utbyggingsområder til disposisjon for midlertid bruk til ulike aktiviteter og behov. Midlertidig bruk har en tendens til etter hvert å bli oppfattet som en varig plassering og det er dette som vi nå ber om forståelse for at vi prøver å unngå ved denne utsettelsen.

Flere har engasjert seg
Flere personer med tilknytning til discgolf-miljøet har engasjert seg i denne saken. Det gjelder ikke minst Alexander Eliassen som produserer discer sammen med sin etter hvert så berømte far, Jan Runar Eliassen.

Også en pappa, som hadde sine to sønner med på helgens arrangement der de forsøkte å slå proffene, som vi omtalte her på Eikernytt.no tidligere, har engasjert seg. Han takker klubben og alle ildsjelene for tilbudet de har skapt og at de fortsatt kjemper for banens eksistens.

– Det denne banen, som skaper inkludering og samhold mellom ung og gammel på Ormåsen, er unikt. Den skaper en mestringsfølelse som spesielt barn og unge trenger i hverdagen. At alt dette nå står i fare for å forsvinne på grunn av ivrige boligutbyggere er bare trist å lese, skriver Per Håkon Solberg på facebooksiden til discgolfbanen.

– Jeg håper kommunen virkelig ser hvor viktig denne banen er for oss som bor her oppe, både unge og gamle. Jeg blir gjerne med og kjemper. For dette handler om så mye mer enn min egen og barna mine sin mulighet til å få kaste plastikk i naturen, skriver han.

Det er stor aktivitet og her er et bilde fra avslutningen av vår-ligaen med 12 runder spilt og 117 deltakere. (Foto: Privat)

Vil kjempe for banen
Jan Runar Eliassen – best kjent fra Demenskoret på NRK – er også engasjert i banens fremtid. Han er også med i selskapet som produserer discer gjennom sønnens selskap. Også han har engasjert seg på facebooksiden til klubben og skriver blant annet:

– Dette er en idrett hvor du ikke må betale tusenvis av kroner for å bedrive. En idrett som alle kan bedrive uansett alder. En idrett som gir mestringsfølelse veldig raskt.

Ikke en eneste aktivitet på Ormåsen eller i Øvre Eiker er så mye brukt som banen på Ormåsen. Det går konstant folk og koser seg her. Barn, ungdom, voksne og familier. Pensjonister spiller runder med barn og ungdom, og er du alene blir du fort inkludert i andre grupper om du ønsker. Du går aldri aleine når du spiller discgolf, skriver han.

Del:
Annonse