18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Formannskapet i Øvre Eiker vedtok i dag en ny korona-forskrift som harmoniserer lokale forskrifter med de nasjonale som kom søndag. (Arkivbilde)

Formannskapet med ny lokal korona-forskrift

Formannskapet var i dag, tirsdag 5. januar, samlet til ekstraordinært møte. Endringene i den lokale forskriften kommer som en følge av innstramminger fra regjeringen.
Annonse

Kommunedirektør Trude Andresen kom med en kort oppsummering til politikerne av smittesituasjonen i Øvre Eiker nå i uke 1.

– Vi ser en svak nedgang i antall smittede i vår kommune, men det er usikkert om det skyldes redusert testaktivitet gjennom jul og nyttår. Sosiale sammenkomster i jula og rundt nyttår, og innbyggere som kommer tilbake etter reise innenlands og utenlands, kan slå ut på smittetallene i tiden som kommer. Vi følger derfor utvikling nøye de neste to uker for å se trenden i smitte, sa hun.

Annonse

Nye nasjonale regler og anbefalinger

Regjeringen og nasjonale myndigheter holdt søndag 3. januar en pressekonferanse der de la fram innstrammede regler og anbefalinger for hele landet, som en konsekvens av fortsatt høye smittetall og nye smitteutbrudd. Nasjonale regler overstyrer de lokalt vedtatte, men formannskapet i Øvre Eiker ville revurdere punktene i den lokale forskriften, også sett ut fra smittesituasjonen i vår kommune.

Skjenkestopp og rødt nivå for ungdomsskole

I all hovedsak gikk formannskapet inn for å legge seg på samme linje i forskriften som de nasjonale reglene og anbefalingene, med noen unntak. Det innebærer blant annet at det er full stopp for skjenking av alkohol i Øvre Eiker. Spise- og serveringsstedene kan ellers ha åpent som før.

Som myndighetene anbefalte, går både ungdomsskolene og voksenopplæringen i Øvre Eiker nå over fra gult til rødt nivå. Dette innebærer fortsatt åpne skoler, men rent praktisk vil det bety noe digital undervisning på elevene. Ungdomsskoleelever oppfordres også til å bruke munnbind på skolebussen hvis de ikke sitter sammen med familie eller sin gruppe.

Kommuneoverlegen har derimot besluttet at barnehager og barneskoler i Øvre Eiker forblir på gult nivå, blant annet fordi det er få smittede blant de minste barna. Hvis det gjennom de neste ukene viser seg at vi får en rask smitteøkning, skal tiltaksnivået vurderes på nytt.

Stopp for fritidsaktiviteter for barn

I Øvre Eiker har det til nå vært åpning for at barn og unge kunne drive organiserte fritidsaktiviteter. Dette har regjeringen nå sagt stopp for nasjonalt, og dermed også i Øvre Eiker. Det er noen få unntak, blant annet aktiviteter for psykisk utviklingshemmede.

Maks 10 i private hjem

Regjeringen har innført noen regler for private sammenkomster utenfor hjemmet og arrangementer. Her beholder Øvre Eiker regelen om begrensning på inntil 10 personer i private hjem og forbud mot arrangementer, med unntak av juridiske og religiøse seremonier. Den nasjonale anbefalingen om ikke å ha besøk hjemme de neste 14 dagene, gjelder også hos oss.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med mer enn fem deltakere til stede. Dette gjelder både sammenkomster utendørs og innendørs, på offentlig sted og i leide eller lånte lokaler. Antall tillatte personer på arrangement med fastmonterte seter er maks 50 i Øvre Eiker. Det samme tallet gjelder for begravelser.

Den nye endrede forskriften ble enstemmig vedtatt og gjelder inntil videre.

Les hele forskriften HER

Del:
Annonse