13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Monica Myrvold Berg.

11 nye smittetilfeller siste døgn i Drammen

Annonse

11 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Åtte av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist smitte etter reiser i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste.

Ved Drammen helsehus har én pasient fått påvist koronasmitte etter at det ble iverksatt utvidet testing av både beboere og ansatte som følge av smittetilfellet som ble rapportert 3. januar. Dagens påviste smittetilfelle medfører karantene for tre ansatte.

Annonse

Antall smittede siste 14 dager er 181 personer. Det er fire lavere enn i går, og tallet ligger i omtrent samme sjikt som de foregående dagene.

– Vi må fortsatt avvente noen dager før vi kan trekke noen konklusjoner om hvordan jule- og nyttårsfeiringen har påvirket smittetrykket i Drammen kommune. Det må forventes at det vil komme en viss økning i antall smittetilfeller, men dersom alle har vært flinke til å følge smittevernreglene, så kan vi håpe at denne økningen blir begrenset, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han understreker at anbefalingen om å teste seg selv ved lette luftveissymptomer fortsatt gjelder.

– Mange sitter fortsatt på hjemmekontor, men det er også en del yrkesgrupper som ikke kan utføre arbeidsoppgavene sine hjemmefra. De som møter kollegene på arbeidsplassen, må være ekstra oppmerksomme på symptomer og sørge for at de tester seg og får avdekket eventuell smitte. Det er viktig at vi klarer å unngå stor smittespredning på arbeidsplassene, sier Johannessen.

Kriseledelsen i Drammen kommune har vurdert tiltakene i den gjeldende lokale forskriften opp mot reglene og anbefalingene som kommer fra nasjonale myndigheter søndag kveld. Følgende prinsipper gjelder for håndheving av smitteverntiltakene de kommende to ukene i Drammen kommune:

• Der de statlige reglene går lenger enn den lokale forskriften overstyrer de statlige tiltakene det som er bestemt lokalt.

• Der de statlige anbefalingene går lenger enn reglene i den lokale forskriften forventes det at innbyggerne følger anbefalingene.

• Der de lokale reglene er strengere enn anbefalingene fra nasjonale myndigheter, skal lokale regler følges.

– Dette er ikke tiden for å utfordre smitteverntiltakene som kommer fra myndighetene. Så vi forventer at alle følger de nasjonale anbefalingene, også de som er strengere enn lokale påbud, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Siden begynnelsen av mars har 2.068 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 39 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse