16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fylkesleder Håkon Haug Laa i Buskerud Bondelag mener Klimakur ikke må bli en del av norsk landbrukspolitikk.

«Klimakur» – ikke for norsk landbruk

Klimameldinga rett rundt hjørnet. Landbrukets klimaplan viser hvordan vi skal innfri våre forpliktelser.
Annonse

– Næringa har gjennom Landbrukets klimaplan vist hvordan vi kan og skal innfri jordbrukets klimaforpliktelse uten at dette går på bekostning av norsk matproduksjon, bosetting i distriktene, norske arbeidsplasser både i landbruket og matindustrien, og ikke minst matberedskap, fastslår fylkesleder Håkon Haug Laa i Buskerud Bondelag.

Regjeringas klimamelding er rett rundt hjørnet. – Det vi forventer i tråd med klimaavtalen vår, er at regjeringa i meldinga tar jordbrukets klimaplan på alvor og legger disse tiltakene inn i sin klimaplan, sier Håkon Haug Laa i en pressemelding.

Annonse

– Regjeringa har en unik mulighet til å satse på Norge som et foregangsland innen bærekraftig landbruk. Da må det komme nye virkemidler som gjør det enklere for bonden å ta klimainvesteringer på eget gårdsbruk og nye virkemidler på grønn norsk landbruksteknologi, sier han.

Bondelaget forventer at redusert kjøttforbruk og dermed redusert kjøttproduksjon som omtalt i Klimakur, ikke blir en del av Norges klimapolitikk. Det vil få alvorlige konsekvenser for framtidas norske matproduksjon, matberedskap og norske arbeidsplasser, sier Haug Laa.

– Et slikt tiltak er unødvendig i jobben med å få ned klimagassene i landbruket, sier han.

Koronakrisen er en vekker om hvor viktig det er med egen matproduksjon basert på norske ressurser.

– Når vi skal skape nye arbeidsplasser etter oljen, trenger Norge flere hender i landbruk og matindustri, ikke færre, sier Laa.

Del:
Annonse