20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smitten er stigende i Drammen, men primært begrenset til Fjell bo- og servicesenter og Drammen sykehus. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Mobiliserer for raskt å slå ned nytt smitteutbrudd

Status på smitteutbruddet på ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus er pr. lørdag kveld at 15 ansatte og 10 pasienter er smittet. 23 ansatte knyttet til ortopedisk avdeling er i karantene. Det opplyser sykehuset på sine nettsider nå i kveld.
Annonse

Som et føre-var-prinsipp er alle pasientene som har vært innom den aktuelle sengeposten siden 2. januar, satt i karantene. Det dreier seg om 60 pasienter. Alle aktuelle er kontaktet og informert.

– Vi har i løpet av det siste døgnet fått registrert at det er smitte hos 10 pasienter som har vært hos ortopedisk sengepost. Det at våre pasienter og ansatte er smittet, er det siste vi ønsker oss, sier Lukas Månsson, avdelingssjef, ortopedi og akuttmottak på Drammen sykehus.

Annonse

Utsetter operasjoner

Sykehuset smittesporer og tester bredt også på flere seksjoner og avdelinger, men så langt er det ingenting som tyder på at det har spredt seg til andre deler av sykehuset.

Utbruddet fører til at operasjoner på ortopedisk avdeling på sykehuset er utsatt neste uke, men resten av operasjonene går som normalt. Alle som er berørt har fått beskjed om at operasjoner og behandlinger er utsatt.

Tar kraftig grep

Utbruddet på ortopeden som ble avdekket ved utstrakt testing tidligere denne uken, er av en slik størrelse at sykehuset samlet nå tar kraftige grep for å raskt slå ned utbruddet, blant annet gjennom utstrakt testing og nedstenging av den aktuelle sengeposten.

Sykehuset har nå besluttet å stenge ned den ortopediske sengeposten inntil videre, slik at smittekjedene som eventuelt kan være uoppdaget, effektivt kan brytes. Ortopedisk sengepost har 28 senger.

– Pasienter som fortsatt trenger behandling på sykehuset, vil overflyttes til fire andre sengeposter. Der vil de bli smitteisolert og regelmessig testet, med de rutiner som vi gjennom det siste året vet fungerer godt, forteller Månsson.

Det samarbeides tett med smittevernavdelingen i forhold til analyse av viruset.

– Det at vi nå så raskt og kraftig velger å slå ned utbruddet, gjør at de som på grunn av skader og sykdommer trenger vår hjelp kan føle seg trygge som pasienter hos oss. Bortsett fra planlagte ortopediske operasjoner så vil sykehuset fortsatt gi samme tilbud som vanlig i tiden fremover, sier avdelingssjefen.

Ikke relatert til koronapasienter

Drammen sykehus har hatt over hundre pasienter med koronavirus siden den første innlagte pasienten i Norge kom til sykehuset 8. mars 2020.

– Vi er trygge på å sikre et godt smittevern hos de pasienter som vi smitteisolerer. Det pågående utbruddet er ikke relatert til pasienter som har vært på sykehuset på grunn av koronavirus, men utbruddet er relatert til det generelle smittetrykket i samfunnet. Vår utbruddsgruppe, som har hatt møte med FHI på fredag ettermiddag, vil fortsette å jobbe med å sikre at smitten blir stanset så fort som mulig, forteller avdelingssjefen.

Får hjelp av FHI og kommuner

Sykehuset er ikke ferdig med selve kartleggingen av utbruddet, men dagens vurdering er at smittespredningen startet lørdag 2. januar.

Detaljer og forståelse av utbruddet vil bli klarere i løpet av dagene som kommer. Sykehuset har fått god hjelp av både FHI og kommunene rundt.

Del:
Annonse