26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunalsjef for oppvekst, Else Berit Kyte har ansvaret for den nye tjenesten «Familiehjelpa» i Øvre Eiker kommune. (Foto: Privat)

Starter opp med «Familiehjelpa» i Øvre Eiker

Familiehjelpa i Øvre Eiker kommune er et nytt tilbud til barn, unge og familier. Nå kan alle som har behov for hjelp til et barn, ringe til Familiehjelpa.
Annonse

– Vi vet at det kan være vanskelig for innbyggere å vite hvor de skal henvende seg når utfordringer oppstår. Familiehjelpa skal bistå barnefamilier når de har behov for tjenester utover det ordinære tjenestetilbudet, sier kommunalsjef for oppvekst, Else Berit Kyte.

Hun sier videre at de lytter til deg og din families behov, informerer deg om hvilke tjenester kommunen kan bidra med, og sammen med deg og din familie ser de på hvordan utfordringene kan møtes på en god måte. Telefonsamtalen i seg selv vil nok ikke løse problemene, men kan være god start for å få riktig hjelp raskere.

Annonse

Hvorfor opprette Familiehjelpa?

– Formålet med Familiehjelpa er å lykkes i arbeidet med å sette inn tiltak tidlig der dette er hensiktsmessig. Kommunen tar – sammen med familien, utgangspunkt i behovene, og alle tjenester og fagområder jobber sammen for å finne løsninger, før problemene blir store, sier Kyte.

I løpet av våren vil det komme mer informasjon på kommunens hjemmeside om det nye tilbudet. Kommunen tilbyr også å informere om tilbudet på foreldremøter, og andre steder som ønsker informasjon om Familiehjelpa.

Slik kontakter du Familiehjelpa

Ring til tlf. 476 92 052. Dersom du ikke får svar når du ringer, blir du ringt opp igjen. Åpningstiden er mandag til fredag mellom kl. 13.00 og 15.00. Det er seksjon oppvekst som har ansvar for tilbudet.

Del:
Annonse