17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nav-direktør i Vest-Viken, Inger Anne Speilberg oppfordrer alle ledige til å sjekke ut muligheten for omskolering eller faglig påfyll mens de er ledige.

Svak økning i antall arbeidssøkere i Vest-Viken

Tirsdag 12. januar var 10.527 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 4,7 prosent, mens den i hele landet er på 4,3 prosent av arbeidsstyrken.
Annonse

Bruttoledigheten er på 11.734 personer, eller 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, I tillegg er 5.066 personer registrert som delvis ledige. Dermed er totalt 16.800 personer, eller 6,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav.

– Det er ikke store endringer i det totale antall arbeidssøkere siden desember, så det ser foreløpig ikke ut som de nye smitteverninnstramningene som kom 4. januar har gitt store utslag, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

Annonse

Antallet delvis ledige har falt med 945 personer sammenlignet med desember, mens antallet helt ledige har økt med 900. Det er normalt at mange delvis ledige ikke jobber i romjulen, og dermed går over til å være registrert som helt ledige.

Aktiviteter for arbeidsledige

Statistikken viser at 3.221 (30,6 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 2.519 (49,7 prosent) av de delvis ledige.

Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Inger Anne Speilberg oppfordrer permitterte og arbeidsledige til å være aktive og vurdere om de kan utnytte denne tiden til å omskolere seg eller ta mer utdanning, dersom de har mulighet til det.

– Vi anbefaler arbeidsledige og permitterte som er i en usikker situasjon til å vurdere kompetanseheving og utdanning, samtidig som de mottar dagpenger, der dette er mulig. Gjennom den nasjonale satsingen Utdanningsløftet får ledige og permitterte et tilbud om å fullføre videregående skole gratis, sier Speilberg, og minner om at flere læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler til å tilby utdanning gjennom nettbaserte kurs.

Videre oppfordrer Speilberg alle som registrerer seg som arbeidssøkere om å oppdatere CV og legge inn det de kan arbeide med i jobbprofilen på arbeidsplassen.no. Da blir det lettere for arbeidsgivere å finne riktig arbeidskraft.

Del:
Annonse