21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Pandemiåret 2020 har ført til færre som ønsker å gå fra hverandre. Kanskje dette paret er lykkelig gift fortsatt. (Illustrasjon)

Færre ville separeres og skilles i korona-året 2020

Det ble innvilget 3.852 separasjoner og 3.695 skilsmisser i Oslo og Viken i 2020. det er en nedgang, til tross for at vi har bodd mer opp på hverandre enn noen gang før.
Annonse

I 2019 var det 4.215 som søkte om separasjon fra ektefellen til det som nå heter Statsforvalteren i Oslo og Viken. Dette embetet het Fylkesmannen inntil i år. I 2020 ble det innvilget 3.852 separasjoner – en nedgang på 363.

I 2019 ble det innvilget 3.735 skilsmisser, mens det i fjor ble innvilget 3.695 – en nedgang på 40.

Annonse

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd.

Du kan søke om separasjon og skilsmisse via et digitalt søknadsskjema på Statsforvalterens nettsider. Der finner du også mer informasjon om separasjon og skilsmisse.

Del:
Annonse