26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Vi er glad for gode ord, men nå må vi ha handling og konkrete tiltak, forlanger Delta-lederen, Lizzie Ruud Thorkildsen, fra Krokstadelva. (Foto: Nadia Frantsen)

Vil ha mer enn ros – krever krafttak for kompetanse og heltid

- Jeg setter stor pris på at helseministeren ser og roser helsepersonell. Ansatte i helsevesenet gjør en imponerende innsats. Det har ikke minst det siste året vist. Men ros må følges av satsing, handling og styrket sykehusøkonomi, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen fra Krokstadelva.
Annonse

I sykehustalen i dag viste helseminister Bent Høie blant annet til hvor mye helsetjenesten får til og hvor viktig helsetjenesten er. Han minnet om at befolkningen har heiet frem de ansatte i helsetjenesten.

– Jeg er imponert over gjennomføringsevnen i hele helsetjenesten under utbruddet. Både i kommuner og sykehus. Tusen takk til alle medarbeidere, for en formidabel innsats for den norske helsetjenesten. Jeg er stolt av dere, sa Høie blant annet.

Annonse

– Det er positivt og fint at helseministeren så sterkt betoner den store og betydelige innsatsen alle ansatte har bidradd til det siste året. Dette må imidlertid også fortsatt følges opp i hverdagen, ute på hvert enkelt sykehus. Det er en viktig erfaring. Vi må fortsette å jobbe sammen, sier hun.

– Det må satses på en langt bedre og fornuftig oppgavedeling slik at alle sykehusansatte får brukt sin kompetanse. Rett person på rett plass sikrer kvalitet og hensiktsmessig bruk av kompetanse og medarbeidere, poengterer hun.

Krafttak for kompetanse

Delta-lederen vil ha et krafttak for kompetanse og livslang læring på sykehusene.

– Systematisk og planlagt kompetanseutvikling blir viktigere og viktigere. Det er også en lærdom fra det siste året. Jeg forventer at arbeidsgivere som fortsatt mangler kompetanseplaner for alle ansatte umiddelbart starter arbeidet med å få planene på plass, men ikke minst at planene gjennomføres. Det må legges til rette for at kompetanse kan bygges og utvikles på arbeidsplassen. I tillegg tilsier den digitale utviklingen at alle ansatte må få tilbud om kompetanseheving, sier Ruud Thorkildsen.

– Det må satses på heltid. Vi trenger langt flere helsearbeidere i fremtiden. Vi må sørge for at det er attraktivt for unge å velge helsefag, vi må beholde ansatte, vi må bidra til at enda flere etterutdanner seg til ulike helseyrker i voksen alder og vi må avskaffe uønsket deltid, sier hun.

Partssamarbeidet er nøkkelen

– Godt og solid partssamarbeid vil være helt avgjørende i tiden som kommer. Vi står foran en lang rekke store utfordringer som vil løses bedre gjennom partssamarbeid på alle nivåer, fra den enkelte arbeidsplass til det sentrale samarbeidet. Partssamarbeid, samhandling og medbestemmelse gir motivasjon, endringskraft og utvikling. De tillitsvalgte må med, sier Delta-lederen.

Redigert av Redaksjonen

Del:
Annonse