18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Slik skal du ikke fyre – bruk av melkekartonger og rundved er ikke måten å fyre opp på. Bruker du veden riktig er det langt rimeligere enn å fyre med strøm i disse dager. (Illustrasjon)

Rekordhøy strømpris – nå er vedfyring billigst

Etter mange uker med lav strømpris er plutselig prisen på strøm økt kraftig. Den endelige prisen for forbrukeren er nå minst 142 øre per kWh. Vedfyring er nå den klart billigste oppvarmingskilden. Det viser oversikten til bransjeforeningen Norsk Varme.
Annonse

Spotprisen torsdag 7. januar er på 87,44 øre/kWh alle steder unntatt i Nord-Norge. Der er de heldigere – med 29,43 øre. Utover dette kommer nettleie og statlige avgifter. Disse er i snitt på 56 øre, viser oversikten til NVE. Det betyr at den endelige prisen til forbruker i dag er minst på 142 øre, før krafthandlerne skal ha sine påslag.

Strømprisen:

Annonse

Spotpris, Nord-Pool, 070121, Sør-Norge = 87,44 øre.

Nettleie og forbruksavgift, i snitt = 55,34 øre*.

*NVE: 2019-priser. Avgiften er i tillegg økt i statsbudsjettet for 2021 med 0,56 øre.

Det finnes mange gode kalkulatorer for vedprisen på nettet. Disse viser priser på fra 95 til 125 øre i pris per kWh ved vedfyring. I tillegg vet vi gjennom mange undersøkelser at nesten halve befolkningen har tilgang på egen ved.

Bruk rentbrennende ovn

Nesten 60 prosent av alle norske hjem har en rentbrennende ovn, med minimale partikkelutslipp. De som ennå ikke har skiftet, bør skynde seg, oppfordrer styreleder i bransjeforeningen Norsk Varme, Steinar Vigdal. Mange norske kommuner har innført panteordninger eller tilskuddsordninger for å skifte.

– I fjor ble det kaostilstander da kulden kom. Og ved-mangel flere steder i landet. Hvis du ikke ønsker å betale dyre dommer for en liten sekk ved, vil jeg anbefale folk å skaffe et større kvanta ved så raskt som mulig.

Tenn riktig

Du får mer glede og varme per kubbe om du fyrer riktig. Disse rådene er gode å ha med seg:

Bygg bålet riktig

Bruk tørre vedkubber nederst, og en blanding av opptenningsved og to-tre opptenningsbriketter øverst. Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slå kubbene sammen, og få en «hul» lyd. Tørr ved er også mest miljøvennlig.

Tenn fra toppen

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming, bedre trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under. Opptenningsbriketter gjør at opptenningsveden på toppen tar fyr raskere, dermed unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.

Sørg for nok luft

Nok luft er viktig. Åpne alle ventiler i ovnen, og sett gjerne døren på gløtt i fem minutter til det brenner godt. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset kan redusere trekken i pipa. Etter rundt 15 minutter er ildstedet varmt nok til å regulere ventilene ned. Veden skal alltid brenne med synlig flamme.

Del:
Annonse