17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Seks nye smittetilfeller i Drammen – null i Øvre Eiker

Seks personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er tallet null.
Annonse

Fem av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste. Ingen av dagens tilfeller er knyttet til smitteutbruddet ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

I forbindelse med systematisk testing ved institusjoner i kommunen hvor det er smitte, er det påvist koronasmitte hos ytterligere to beboere og én ansatt ved Drammen helsehus. Dette får ikke konsekvenser for andre beboere, men to ansatte settes i karantene.

Annonse

– Vi har en del dager bak oss med relativt høye smittetall. Dagens tall er lavt sammenlignet med de foregående dagene, men vi kan ikke trekke noen konklusjoner basert på enkeltdager om hvordan smittetrenden i samfunnet er. Det er imidlertid positivt at vi i dag ikke har noen nye smittetilfeller som kan kobles til de to store smitteutbruddene vi har hatt den siste tiden, altså på Fjell bo- og servicesenter og Drammen sykehus. I tillegg er det positivt at antallet smittetilfeller med ukjent smittevei er lavt også i dag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 191 nye smittetilfeller. Dette er en nedgang fra tallet på 202 nye tilfeller som ble rapportert i går. Det er imidlertid bare tre dager siden tallet lå lavere enn 191 nye tilfeller for de foregående 14 dagene, så smittevernoverlegen understreker at dagens tall ikke nødvendigvis representerer noe brudd i trenden med et smittetrykk som er sakte stigende i Drammen kommune.

– Vi har altså fått påvist to virustyper i Drammen den siste tiden som ser ut til å smitte lettere enn virustypene som har vært her tidligere. Det betyr at vi må være ekstra påpasselige og oppmerksomme på symptomer. Og viruset kan ramme oss alle. Ingen av oss er beskyttet, men vi kan beskytte hverandre ved å teste oss og gå i isolasjon hvis vi er blitt smittet. Og hvis vi er nærkontakter av noen som er smittet, så må vi gå i karantene for ikke å utsette noen andre for smittefare, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Siden begynnelsen av mars har 2.238 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er registrert totalt 226 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020.

Del:
Annonse