12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverlege Anne Aune og kollegaen i Drammen, John David Johannessen, har fortsatt et stort arbeid med smittesporing foran seg.

Smittesituasjonen: 12 i Drammen – seks i Øvre Eiker

12 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det seks nye tilfeller siste døgn.
Annonse

Sju av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de fem øvrige.

Ved Drammen helsehus har ytterligere én pasient og én ansatt fått påvist koronasmitte. Ingen av disse to smittetilfellene fører til karantene for andre pasienter eller ansatte.

Annonse

Ved Senterbarnehagen FUS på Fjell er det påvist smitte, og nærkontaktene settes i karantene.

Ved Eknes ungdomsskole har én elev fått påvist smitte. Både elever og lærere må i karantene. Den endelige oversikten er ikke klar ennå ettersom smittesporingen fortsatt pågår.

– Etter en del dager med få smittetilfeller med ukjent smittevei, ser vi i dag at nesten halvparten ikke kan spores tilbake til kjent smitte. Det kan være tilfeldig at vi får så mange på én dag, men ukjent smittevei er noe som bekymrer oss, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Å kartlegge smitteveien er viktig for å holde oversikten over hvor smitten kommer fra og hvordan den sprer seg videre. Med ukjent smittevei blir naturlig nok jobben med å holde oversikt over smittespredningen vanskeligere.

– Hvis vi ser mange tilfeller med ukjent smittevei over tid, så er det et tegn på at det er mye smitte ute i samfunnet som vi ikke har oversikt over. Nå har vi heldigvis hatt relativt få tilfeller den siste tiden med ukjent smitte i Drammen kommune, så det er ikke noen holdepunkter for å si at det er mye smitte vi ikke har oversikt over. Men vi følger selvfølgelig med på utviklingen i antall tilfeller med ukjent smittevei, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 191 nye smittetilfeller. Dette er litt lavere enn tallet som ble rapportert i går, men ligger omtrent på snittet av tallene som er rapportert den siste uka. Fortsatt viser den underliggende trenden en svak stigning i smittetrykket.

Til gult nivå

Etter over to måneder med rødt nivå på smitteverntiltakene går alle barne- og ungdomsskolene i Drammen over til gult nivå fra og med mandag 22. januar. Det betyr noen lettelser på tiltakene på skolene og at elevene kan forberede seg på undervisning på skolen hver dag fra og med neste uke.

– Både elever og lærere har gjort en imponerende innsats under veldig spesielle omstendigheter. Nå skal vi sørge for at undervisningen blir så normal som mulig og at elevene fort kommer inn i den skolehverdagen som vi alle ønsker at de skal være i, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune.

Siden begynnelsen av mars har 2.278 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer er døde etter å ha fått påvist smitte.

Seks nye smittetilfeller i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet seks nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Alle de smittede har kjent smittevei, og det er få nye nærkontakter. To personer ble smittet etter utenlandsopphold.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig. Obligatorisk testing med hurtigtester på grensepasseringer gir raskere prøvesvar og sikrer bedre oversikt.

Det er registrert totalt 234 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020. Hittil i år er 29 smittet.

Del:
Annonse