22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fjorårets tilsyn resulterte i 30 advarsler, og 19 trafikklærere, 12 faglige ledere og 21 trafikkskoler mistet godkjenningen sin. (Illustrasjonsfoto: Knut Opeide/Statens vegvesen)

Førte 633 tilsyn med trafikklærere og trafikkskoler i fjor

Statens vegvesen er fornøyde med kvaliteten på landets føreropplæring. Fjorårets tilsyn resulterte i 30 advarsler, og 19 trafikklærere, 12 faglige ledere og 21 trafikkskoler mistet godkjenningen sin.
Annonse

Alle trafikkskoler i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen. For å sikre at de følger reglene, blir de fulgt opp med jevnlige tilsyn. I fjor førte vegvesenet 633 tilsyn med trafikkskolene.

– Omfattende krav til føreropplæringen er noe av grunnen til at Norge er verdens tryggeste land for trafikanter. Derfor er det viktig at vi følger opp at nye sjåfører får den opplæringa de faktisk skal ha før de slippes ut på veien, sier avdelingsdirektør Monika Omholt i Statens vegvesen.

Annonse

Preget av korona

Tilsynsvirksomheten i Statens vegvesen baserer seg på tips fra publikum, tidligere funn og annen informasjon som gjør at det kan være aktuelt å se nærmere på en trafikkskole. I 2020 ble tilsynsaktiviteten også preget av koronaen.

– Av hensyn til smittevern har både trafikkskolene og vi vært nødt til å jobbe annerledes. Vi gjorde flere dokumenttilsyn i fjor og mindre oppfølging av selve undervisningen. Vi var også med på digitale undervisning. 2020 var et krevende år også for trafikkskolebransjen, og vi ønsker først og fremst å rettlede dem og ha et godt samarbeid, sier Omholt.

Selv i en tid preget av korona, er vegvesenet nødt til å reagere der det avdekkes mangler ved trafikkskolene. Fjorårets tilsyn resulterte i 30 advarsler, og 19 trafikklærere, 12 faglige ledere og 21 trafikkskoler mistet godkjenningen sin.

Sjekk om trafikkskolen er godkjent

Det er også virksomheter som opererer uten godkjenning. Før du begynner med opplæring hos en trafikkskole, er det derfor viktig at du sjekker om skolen er godkjent. Dette kan du gjøre på vegvesenets nettside.

– De aller fleste trafikklærere er seriøse og flinke i jobben sin. Har du barn som skal begynne føreropplæringen, sørg for å etablere et godt samarbeid med trafikkskolen. Det kan også være lurt at foresatte blir med på en kjøretime for å få gode tips til øvelseskjøringen, sier Omholt.

Del:
Annonse