24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er sendt ut gult farevarsel for jordskred i forbindelse med at det ventes store nedbørsmengder over store deler av Østlandet torsdag og fredag.

Fra snø til regnvær – forbered deg på drittværet

NVE varsler sammen med Varsom.no og Yr.no om skikkelig drittvær det kommende døgnet. Våt snø i dag onsdag og godt med regn torsdag og fredag gjør at det er fare for jordras flere steder. Det er nå sendt ut flere varsler på gult nivå.
Annonse

Fra i morgen torsdag ventes det noen skredhendelser på deler av Østlandet. I varselet heter det at enkelte store hendelser kan forekomme og at utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy i mange områder. Det ventes mye regn i lavereliggende områder som sammen med snøsmelting vil øke faren for utglidninger i bratte skråninger og langs bekkeløp.

Annonse

Mest nedbør ventes torsdag ettermiddag og natt til fredag, og snøgrensen ventes å ligge mellom 400-600 moh. i denne perioden.

I Hokksund er det varslet 18 mm nedbør torsdag og 21 mm nedbør i form av regn fredag. I tillegg skal det blåse kraftig til tider også inn over Eiker-bygdene.

Råd fra NVE

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget.

Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Dette er en utfordrende situasjon som krever oppfølging og som kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av NVEs varslingsnivåer.

Del:
Annonse