16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale ber alle eikværinger om å holde seg mest mulig hjemme og i hvert fall ikke reise til Nordre Follo, Oslo og omkringliggende kommuner.

Mutert virus oppdaget i Viken fylke: – Hold dere hjemme

Det er påvist et mutert koronavirus av den britiske varianten B.1.1.7 i Nordre Follo kommune, og Øvre Eiker kommune følger situasjonen tett.
Annonse

Ifølge nasjonale helsemyndigheter kan det ikke utelukkes at viruset i Nordre Follo har spredt seg utover kommunens grenser, da smittekilden ikke er kjent. Folkehelseinstituttet anslår det som sannsynlig at viruset sprer seg, og at spredningen vil ha store konsekvenser for samfunnet.

Virusvarianten er trolig 40 – 70 prosent mer smittsom enn de fleste andre koronavirusvariantene. I følge tester som er gjort virker de hittil godkjente vaksinene godt mot denne mutasjonen.

Annonse

– Hold dere hjemme
Ordfører Knut Kvale oppfordrer innbyggerne i Øvre Eiker til å holde seg hjemme i helga.

– Det er stor risiko for at viruset kan ha spredd seg. Hold deg hjemme om du kan, og gjør som regjeringen anbefaler – begrens antall nærkontakter, og ikke foreta unødvendige reiser. Reis i alle fall ikke til Nordre Follo, nabokommunene rundt eller Oslo, ber ordføreren.

Han minner samtidig om viktigheten av å teste seg.

– Nå er det ekstra viktig. Test deg heller en gang for mye enn en gang for lite. Om denne mutasjonen får spre seg, vil det kunne få store konsekvenser, sier han.

Lokale tiltak vurderes fortløpende
Øvre Eiker kommune har dialog med nasjonale helsemyndigheter om utviklingen, og mulige lokale tiltak for å hindre videre spredning. Gjennom helga øker kommunen aktsomheten rundt eventuelle nye smittetilfeller, og hvor de har oppstått.

Kommunen tar nå umiddelbart kontakt med butikker og bensinstasjoner som ligger langs gjennomfartsårer for hyttetrafikk, og pålegger disse strengere smitteverntiltak for å forebygge. I tillegg foretas rutinemessige smittevernkontroller. Kriseledelsen møtes mandag morgen for å gjøre en ny vurdering av situasjonen.

Del:
Annonse