17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fagdirektør Ulrich Spreng er godt fornøyd med resultatet av helseatlaset. (Foto: Vestre Viken)

Vestre Viken utmerker seg på kvalitet

Mandag ble det nye Helseatlas for kvalitet lansert. Vestre Viken helseforetak skiller seg ut med flest kvalitetsindikatorer med høy måloppnåelse.
Annonse

18. januar ble Helseatlas for kvalitet lansert av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Helseatlas for kvalitet beskriver kvaliteten av utvalgte nødvendige helsetjenester og har undersøkt kvaliteten og variasjonen mellom de ulike bo- og opptaksområdene i Norge.

Tilstander som omfattes er alvorlig hjerte-karsykdom, kreft, diabetes, nyresykdom og hoftebrudd, heter det i en pressemelding fra Vestre Viken HF.

Annonse

Atlaset er skrevet i samarbeid med 12 nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og resultatene er basert på 31 utvalgte kvalitetsindikatorer som måler kvalitet i utvalgte nødvendige helsetjenester. Resultatene gjelder spesialisthelsetjenesten og perioden 2017–2019.

Her kan du se og lese det nye helseatlaset: https://helseatlas.no/sites/default/files/kvalitetsatlas.pdf

Vestre Viken skiller seg positivt ut

I resultatene i helseatlaset går det frem at Vestre Viken skiller seg ut som det opptaksområdet som har flest kvalitetsindikatorer med høy måloppnåelse (58%). Og var samtidig blant opptaksområdene med færrest indikatorer med lav måloppnåelse (21%).

Vestre Viken det opptaksområdet som samlet sett hadde høyest måloppnåelse for indikatorer som ble valgt til å måle kvalitet i utvalgte nødvendige helsetjenester – etterfulgt av opptaksområdene Oslo, Stavanger og Sørlandet.

Del:
Annonse