19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverlege John David Johannessen sier de vurderer nye tiltak i Drammen i løpet av dagen sett i lys av Follo-utbruddet.

Nye tiltak kan komme i Drammen etter Follo-utbruddet

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for den siste. I løpet av dagen vil Drammen vurdere nye smitteverntiltak.
Annonse

Ved Drammen helsehus har to ansatte fått påvist koronasmitte. To pasienter og tre ansatte settes i karantene.

Ved Killingrud ungdomsskole har en elev fått påvist smitte. Her foregår fortsatt smittesporingen, så det er ikke endelig avgjort om noen må i karantene og eventuelt hvor mange det er snakk om.

Annonse

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 195 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Det er noe lavere enn gårsdagens tall på 200, men smittetallet for den siste to-ukersperioden ligger fortsatt stabilt høyt.

– Smittetrykket i Drammen kommune er fortsatt høyt. Og med et høyt smittetrykk over tid er det også en risiko for at smitten kan begynne å spre seg raskt og utløse en ny smittebølge. Heldigvis har vi nok en dag med få smittetilfeller med ukjent smittevei, og det gjør det enklere å holde oversikt over situasjonen. Men vi skulle veldig gjerne sett lavere smittetall for å få redusert smittetrykket, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I går ble det kjent at de første tilfellene av den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Norge, uten at det kan knyttes direkte til innreise fra Storbritannia. De to tilfellene ble påvist i Nordre Follo kommune, og det er nå innført svært strenge restriksjoner i Nordre Follo kommune og ni nabokommuner, deriblant Oslo kommune.

Den britiske virusmutasjonen er ikke påvist i Drammen kommune, og kommunen er heller ikke omfattet av tiltakene som regjeringen nå har iverksatt. Smittesituasjonen følges imidlertid tett av kommuneledelsen, og det gjøres fortløpende vurderinger av om det er behov for å iverksette tiltak for å forhindre at den britiske varianten av koronaviruset kommer til kommunen. Drammen kommune kommer med oppdatering i løpet av dagen på om det iverksettes nye tiltak og hvilke dette eventuelt er.

Ett tiltak som allerede er vedtatt innført som følge av gårsdagens tilfeller i Nordre Follo, er at alle barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune fortsetter på rødt smittevernnivå. Skolene har i mange uker vært på rødt nivå, men skulle etter planen over på gult nivå fra førstkommende mandag. Dette blir det nå ingenting av i denne omgang. Istedenfor videreføres rødt nivå inntil videre.

– I den situasjonen vi står i nå, men en alvorlig virusvariant med ukjent smittevei nokså nær oss, er det utrolig viktig at alle er ekstra påpasselige og oppmerksomme på eventuelle symptomer. Nå må alle ha en veldig lav terskel for å teste deg, dersom du har luftveissymptomer av noen art. Er du i tvil om du skal bestille time til testing, så bestiller du time til testing. Vi kan ikke risikere å spre smitte i samfunnet nå fordi vi avventer en dag eller to før vi tester oss, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Siden begynnelsen av mars har 2.322 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet. Personen som er smittet, hadde tidligere testet positivt på en hurtigtest, og befant seg derfor allerede i isolasjon. Det er følgelig heller ingen nye nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er registrert totalt 238 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 33 er smittet i 2021.

Del:
Annonse