18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale sier de er klare til å innføre strengere tiltak dersom det muterte viruset kommer til Øvre Eiker.

Øvre Eiker-ordfører bekymret for tilreisende fra andre kommuner

Før helgen ble det avdekket en mer smittsom mutasjon av koronavirus i Nordre Follo. Folkehelseinstituttet vurderer sannsynligheten som stor for at viruset kan ha spredd seg til andre kommuner, og nasjonale myndigheter har som et forebyggende tiltak innført felles regler for omliggende kommuner på Østlandet.
Annonse

Øvre Eiker kommune er nærmeste nabo til flere kommuner som nå har fått strengere regler, men er selv ikke omfattet av dem. Ordfører Knut Kvale uttrykker bekymring for at mange personer fra andre kommuner nå vil legge handleturen til Øvre Eiker.

Det er kommunen som skriver dette på egen Facebookside.

Annonse

– Vi kommer til å øke antall smittevernkontroller på for eksempel Eikersenteret. Vi kan ikke nekte folk å reise hit, men anmoder alle – både i egen kommune og nabokommuner – om å følge den nasjonale anbefalingen om å unngå unødvendige reiser, særlig utenfor kommunegrensa, sier ordføreren.

For de som ikke har mulighet til å ha hjemmekontor, er ikke reise til egen arbeidsplass regnet som unødvendig reise. Det er noe strengere for helsepersonell, som opplyst lenger ned i denne artikkelen.

Mulighet for gjeninnføring av lokal forskrift

Kommuneoverlege Anne Aune opplyser at smittesituasjonen lokalt er stabil og har vært det en stund, med primært enkeltstående tilfeller med kjent smittekilde. Det er med andre ord lite som tyder på at den britiske virusmutasjonen har nådd Øvre Eiker foreløpig.

Kriseledelsen har løpende kontakt med nasjonale helsemyndigheter for råd og veiledning. Skulle smitten rykke nærmere, kan det medføre strengere restriksjoner.

– Å innføre den lokale forskriften igjen er en mulighet vi har dersom situasjonen tilsier det. Vi er beredt til å innføre strengere restriksjoner på kort varsel, og vil reagere raskt om nødvendig, sier ordføreren.

Helsepersonell bosatt i Nordre Follo skal ikke reise på jobb i andre kommuner.

Folkehelseinstituttet opplyser at ansatte i helsetjenesten med boligadresse i Nordre Follo, og som jobber i andre kommuner, nå ikke skal reise til arbeidsplassen.

Øvre Eiker kommune har god oversikt over hvor egne ansatte bor, og dermed også situasjonen i egne virksomheter. Kommunen har derimot ikke oversikt over ansatte innen privat helsetjeneste.

– Alle som driver private helsetjenester, må selv sørge for å informere eventuelle egne ansatte som bor i Nordre Follo om Folkehelseinstituttets anbefaling, sier kommuneoverlege Anne Aune.

Del:
Annonse