22. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommuneoverlege Anne Aune mener det ikke er behov for strengere koronatiltak nå selv om kommunen med stor sannsynlighet har fått tilfeller av den britiske smittevarianten.

Mutert virus trolig påvist i Øvre Eiker

Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet. Men Folkehelseinstituttet har meldt fra til kommunen om mulig smitte med den britiske mutasjon for tre tidligere registrerte smittetilfeller.
Annonse

Den ene personen som sannsynligvis er smittet med den britiske mutasjonen, har blitt smittet av en nærkontakt som bor i Nordre Follo. Personen i Nordre Follo har nylig fått bekreftet smitte med den britiske mutasjonen av koronaviruset. Folkehelseinstituttet vurderer det derfor som sannsynlig at nærkontakten i Øvre Eiker også er smittet med britisk mutasjon.

Prøven er sendt til ny analyse, og et sikkert svar ventes om noen dager. Øvre Eiker kommune kommer tilbake med mer informasjon om sikkert prøvesvar så snart dette foreligger fra laboratoriet.

Annonse

Videre smittesporing i Øvre Eiker har avdekket to smittede nærkontakter som også antas å ha den muterte varianten av viruset. Ingen av de smittede selv eller nærkontaktene har noen tilknytning til barnehager, skoler eller helseinstitusjoner i Øvre Eiker. Samtlige har vært i karantene siden de testet seg, og befinner seg nå i isolasjon. Ingen av dem er alvorlig syke.

– Ikke et utbrudd

Kommuneoverlege Anne Aune understreker at situasjonen ser ut til å være under kontroll. 

– Jeg vil understreke at dette ikke er snakk om et lokalt utbrudd. Gjennom smittesporingen har vi fått god oversikt over alle nærkontakter og jeg vurderer smittesituasjonen som oversiktlig. Vi har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet, som har gjort en grundig faglig vurdering av situasjonen. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å innføre noen lokale restriksjoner ettersom smittesituasjonen regnes som oversiktlig og under kontroll, sier kommuneoverlegen.

Hun informerer om at kommunen har ekstra årvåkenhet i forhold til mulige tilfeller av britisk mutasjon, og følger de rådene Folkehelseinstituttet gir om testrutiner for dette. Det innebærer blant annet å teste alle som mistenkes å være smittet med britisk mutasjon to ganger.

Lokale tiltak kan vurderes

Kommunen har dialog med statsforvalteren (fylkesmannen), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i løpet av de kommende dagene, og vil vurdere et eventuelt behov for lokale tiltak fortløpende. Kommunen oppfordrer fremdeles sine innbyggere til å følge de nasjonale reglene, og være spesielt oppmerksomme på å redusere sosial kontakt og å unngå unødvendige reiser, særlig på tvers av kommunegrensene.

Kommunen har intensivert smittevernkontroller for lokale butikker, kjøpesenter og bensinstasjoner, og sistnevnte som befinner seg ved gjennomfartsårer for hyttetrafikk har også blitt pålagt strengere smittevernkrav.

Mer informasjon om britisk mutasjon

22. januar ble det oppdaget flere smittetilfeller med en mer smittsom mutasjon av koronavirus i Nordre Follo kommune i Viken fylke. Mutasjonen, som har navnet B 1.1.7, ble først oppdaget i Storbritannia og kalles derfor ofte «britisk mutasjon» eller «engelsk mutasjon».

Mutasjonen er mellom 40 og 70 prosent mer smittsom enn vanlig koronavirus, men gir sannsynligvis ikke mer alvorlig sykdom enn vanlig koronavirus. Koronavaksinene som er godkjent til nå, har god effekt mot den britiske mutasjonen.

Del:
Annonse