12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

28 gauper kan risikere å bøte med livet under årets kvotejakt. Men vedtaket fra rovviltnemnda er påklaget og kan bli endret. (Illustrasjonsfoto: John Linnell)

Gaupejakt: Fra 1. februar lever 28 av disse farlig

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar. Fra jaktstart er det tildelt en kvote på 28 gauper som er fordelt på fire jaktområder i regionen. To av disse jaktområdene berører Viken og Øvre Eiker.
Annonse

Det er rovviltnemnda som har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2. Totalkvoten for regionen er på 32 dyr, hvorav maksimalt 12 hunngauper eldre enn ett år. 4 dyr, inkludert tre voksne hunndyr, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene som kommer i løpet av jaktperioden. Mordyr i lag med unger er unntatt fra tillatelsen 1.- 14. februar.

– Vi gjør oppmerksom på at vedtaket er påklaget, og kan bli endret i klagebehandlingen. Det er Statsforvalteren (Fylkesmannen) i Oslo og Viken som melder dette.

Annonse

Kvoten er fordelt på følgende jaktområder, se også kart under:

Jaktområde 1: Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner, samt deler av Kongsberg og Ringerike, i Viken fylke – 10 dyr inkl. tre voksne hunner.

Jaktområde 2: Midtre og vestre deler av tidligere Telemark fylke og Bykle og Valle kommuner i Agder – 10 dyr inkl. tre voksne hunner.

Jaktområde 3: Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen kommuner, samt deler av Ringerike og Kongsberg kommuner, i Viken fylke. Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Siljan og Porsgrunn kommuner, samt deler Skien kommune, i Vestfold og Telemark fylke– 5 dyr inkl. to voksne hunner.

Jaktområde 4: Nome, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nissedal kommuner, samt deler av Skien kommune i Vestfold og Telemark. Åmli, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Agder – 3 dyr inkl. én voksen hunn.

Jaktområde 5 – kvotefritt område: Beiteprioritert område i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) – kvotefri jakt.

Du kan lese mer om gaupejakta HER

Del:
Annonse