15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er en forbindelse mellom én av de tre som mistenkes å være smitte med den britiske mutasjonen i Øvre Eiker og et smittetilfelle i Drammen. Dette blir nå sjekket opp.

Frykter mutert virus kan ha smittet fra Øvre Eiker til Drammen

Ni personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er én person bekreftet med smitte. Drammen frykter at den engelske mutasjonen kan ha spredd seg fra Øvre Eiker til kommunen.
Annonse

Sju av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

Ingen av dagens smittetilfeller berører noen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner.

Annonse

– Det er gledelig at vi registrerer den fjerde dagen på rad med færre enn 10 smittetilfeller. Så få tilfeller fire dager på rad har vi ikke hatt siden før den store smittebølgen kom i slutten av oktober. Selv om det alltid er litt usikkerhet rundt enkelttall, så håper jeg innbyggerne bruker disse tallene som motivasjon til å holde ut en stund til. Når vi begrenser kontakten mellom oss, har det direkte innvirkning på smittespredningen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 162 nye smittetilfeller. Det er fem tilfeller færre enn gårsdagens rapporterte tall, og for tredje dag på rad synker smittetallet for den foregående toukersperioden. Den underliggende smittetrenden viser nå en liten nedgang etter å ha steget svakt hver dag siden årsskiftet.

Uavklart situasjon
Smittevernoverlegen minner imidlertid om at situasjonen rundt spredningen av den britiske virusmutasjonen fortsatt er høyst uavklart. Dersom denne virusmutasjonen som regnes for å være 50 til 70 prosent mer smittsom, blir påvist i Drammen kommune, vil det bli svært vanskelig å holde smittetallene like lave fremover.

– Vi har et smittetilfelle i Drammen kommune som vi nå mistenker å være forårsaket av den britiske varianten av koronaviruset. Øvre Eiker kommune meldte i går om tre mulige tilfeller som de antar er av den britiske mutasjonen. Den ene av de tre er nærkontakt av en person i Nordre Follo som har fått påvist koronasmitte med den engelske varianten, og det er en forbindelse mellom den smittede personen i Drammen og én av de tre eikværingene, sier Einar Sagberg.

Koronatesten av både personen fra Drammen og de tre fra Øvre Eiker er sendt til Folkehelseinstituttet for analyse. Dersom analysene viser at det ene smittetilfellet stammer fra den britiske mutasjonen, er det overveiende sannsynlig at resten av tilfellene også gjør det.

Den smittede innbyggeren i Drammen kommune har sittet isolert siden koronasmitte ble påvist, og det er god oversikt over nærkontakter. Øvre Eiker kommune vurderer ikke de tre mulige tilfellene av smitte med britisk mutasjon som et lokalt utbrudd. Det er foreløpig ingenting som tilsier at det er snakk om et lokalt utbrudd i Drammen kommune heller.

– Det er selvfølgelig viktig for oss å få avklart om at det er snakk om en britisk virusmutasjon som har rammet vår innbygger. Vi anser situasjonen rundt én smittet personen som oversiktlig, men det er viktig at dette viruset ikke får spre seg ukontrollert i kommunen. Da kan vi stå overfor en stor utfordring, sier smittevernoverlegen.

Vil trolig lette på tiltakene
Dersom det ikke kommer et stort smitteutbrudd i Drammen kommune de kommende dagene eller nasjonale retningslinjer som gjør det umulig, planlegges det nå på nytt for overgang fra rødt til gult smittenivå ved alle barne- og ungdomsskolene i kommunen. Beslutningen er ikke tatt ennå. Den blir tatt på torsdag, men dersom alt går som det nå planlegges, vil gult nivå innføres med virkning fra mandag 1. februar. Alle skolene fullfører undervisningen inneværende uke på rødt nivå.

Av hensyn til både elever, foresatte og lærere har det vært ønskelig med en viss stabilitet og ikke hyppige skift mellom de ulike nivåene på smitteverntiltakene ved skolene. Den kommende tiden kan bli preget av mindre stabilitet, og alle må være forberedt på raskere skift mellom smittevernnivåene.

– Alle må nok innstille seg på at det kan bli raskere bytter mellom de ulike smittevernnivåene enn vi så langt har lagt opp til, og det gjelder begge veier. Hvis det ikke er nødvendig å følge smitteverntiltakene på rødt nivå, så skal vi unngå det. Motsatt vil vi gå til rødt nivå igjen med kort varsel, dersom det blir nødvendig, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Fikk SMS
Alle innbyggerne i Drammen kommune skal i går ha fått en SMS fra Folkehelseinstituttet med oppfordring om å laste ned den nye appen Smittestopp. Den samme meldingen har innbyggerne i de øvrige 24 kommunene som nå er omfattet av regjeringens nasjonale tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.

– Smittesporingsarbeidet er veldig viktig i kampen mot viruset, men det er både tid- og ressurskrevende. Denne appen er et viktig verktøy og supplement i smittesporingsarbeidet. Så alle som har lastet ned Smittestopp, bidrar til at vi kan drive et effektivt smittesporingsarbeid, som er nødvendig for å holde oversikten over smittespredningen i Drammen kommune. Derfor oppfordrer jeg alle innbyggerne over 16 år til å laste den ned og ta den i bruk, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Siden begynnelsen av mars har 2.345 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer er døde etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har blitt smittet i utlandet. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som lavt.

Det er registrert totalt 239 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 34 er smittet i 2021.

Del:
Annonse