14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Idrettspresident Berit Kjøll tar nå avstand det Anders Besseberg ifølge rapporten skal ha stått ansvarlig for. (Foto: Geir Owe Fredheim / NIF)

Idrettspresidenten: Besseberg-rapporten er rystende lesning

Idrettspresident Berit Kjøll kommenterer i dag «Final report of the IBU External Review Commission» og er rystet over helheten i de alvorlige anklagene som fremkommer i rapporten mot tidligere president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Anders Besseberg fra Vestfossen.
Annonse

– Rapporten er rystende lesning, og jeg tar på det sterkeste avstand fra anklagene som fremkommer om maktmisbruk, korrupsjon og forsøkene på å dekke over den systematiske dopingen blant russiske utøvere, slik rapporten beskriver at Anders Besseberg skal stå ansvarlig for, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– På flere ulike områder er disse handlingene fullstendig uforenlige med idrettens verdier og våre forventninger til godt styresett i internasjonale idrettsorganisasjoner. Jeg er glad for at denne rapporten nå følges opp av styrende organer i Det internasjonale skiskytterforbundet. I tillegg vet vi at Besseberg også er under etterforskning for korrupsjon av Økokrim i Norge og østerriksk politi. Dette understreker ytterligere alvoret i saken, selv om vi må huske på at det ikke foreligger noen dom i saken ennå, sier Kjøll.

Annonse

Rapporten skal diskuteres i presidentskapsmøte førstkommende tirsdag.

Idrettsstyrets presidentskap vil avholde et møte førstkommende tirsdag for å avklare på hvilket grunnlag rapporten kan følges opp fra NIFs ståsted.

– Konkret vil vi vurdere om forholdene i saken gir et grunnlag for å bringe den inn for idrettens domsutvalg her i Norge. Her har vi bedt om en juridisk betenkning til tirsdagens møte. Vi har også invitert president Arne Horten i Norges Skiskytterforbund til dette møtet og vil ha god dialog med forbundet i oppfølgingen av denne saken, sier Kjøll.

Må holde trykke oppe i det internasjonale påvirkningsarbeidet
Idrettspresidenten understreker at denne rapporten påminner oss om viktigheten av å jobbe systematisk mot maktmisbruk, korrupsjon, doping og juks i internasjonal idrett.

– Vi ønsker å styrke det internasjonale påvirkningsarbeidet og jobber systematisk for å bygge sterke allianser med nasjoner vi tradisjonelt jobber tett og godt sammen med, eksempelvis de nordiske landene, i saker hvor vi har felles interesser og kan finne felles mål. Vi har også et tett samarbeid med nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner i vårt målrettede arbeid for å bekjempe korrupsjon, doping og juks i idretten, sier Kjøll i en pressemelding søndag kveld.

– Norges idrettsforbund har lagt en tydelig strategi for å styrke vår posisjon i det internasjonale påvirkningsarbeidet, sammen med alle våre dyktige tillitsvalgte som i dag besitter verv i ulike internasjonale idrettsorganisasjoner. Vi skal sammen ha en tydelig stemme i alle internasjonale fora vi deltar i for å fremme fair play, godt styresett og bærekraft i idretten, avslutter idrettspresidenten.

Del:
Annonse