2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunedirektør i Øvre Eiker, Trude Andresen sier de skal forsøke å få til et slik tilbud som Bent Høie her forfekter og som staten er villig til å betale for.

Skal markere vaksinasjon av eldre med måltid

Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommuner som samarbeider med restauranter om å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre. - Det skal vi definitivt forsøke å få til ja, sier kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker.
Annonse

Dette skal skje etter at de eldre har fått koronavaksine, og blir en viktig markering for mange av at pandemien endelig nærmer seg slutten. Målet er å hindre ensomhet og samtidig støtte restaurant- og taxinæringen.

På grunn av pandemien er mange sårbare eldre mer alene enn noen gang tidligere, og opplever isolasjon og ensomhet, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Annonse

– Med denne ordningen vil regjeringen bidra til at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap etter at vaksinasjonen er gjennomført. Tiltaket er også et håndslag til restaurant- og taxinæringen som har vært hardt rammet under koronapandemien. Forhåpentligvis kan dette bidra til å få i gang aktiviteten hos dem, slik at de kan få folk raskere tilbake på jobb, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I Mandal har de allerede en ordning der flere restauranter serverer utvalgte retter til 120 kroner til eldre på dagtid. I tillegg bidrar taxinæringen med kjøring til og fra spisestedet.

– Det er flott at Mandal har gått foran og erfart at slike tiltak gir gode opplevelser for de eldre. Jeg oppfordrer andre kommuner til å følge Mandals eksempel. Tiltaket er også i tråd med satsingene i regjeringens kvalitetsreform – Leve hele livet, sier Bent Høie.

Midlene fra tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kommunenes arbeid med å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det. Restaurantnæringen og taxinæringen vil også få dekket kostnadene ved å delta i dette samarbeidet. Det legges vekt på at kommunene samarbeider med frivillige lag og foreninger i tillegg til det lokale næringslivet. Tiltaket må gjennomføres i tråd med smittevernsfaglige anbefalinger.

I statsbudsjettet for 2021 er det allerede bevilget 325 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre, til sosialt fellesskap, økt aktivitet og deltakelse, samt 75 millioner kroner til helsefrivillighet.

Del:
Annonse