19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vegvesenets kontrollører observerte belte- og hjelmbruk på over 300.000 kjøretøy i 2020. Vel 3.000 fikk gebyr for manglende beltebruk.

For mange dropper bilbeltet – over 3.000 fikk forelegg

Statens vegvesen kontrollerte belte- og hjelmbruk på over 300.000 kjøretøy i fjor. Det resulterte i 3.012 gebyr og 46 anmeldelser.
Annonse

En kontroll som Statens vegvesen hadde i Hokksund torsdag, avslørte at hele 14 prosent av bilistene ikke hadde bilbeltet på og fikk et forelegg for dette.

– Det er gledelig at de aller fleste av de vi kontrollerer bruker verneutstyr, men 3.012 gebyr for manglende bruk er likevel for mange. Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken, sier leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Annonse

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at rundt 4 av 10 drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte.

– Bilbeltet skal alltid være på
– Det er svært sjelden kontrollørene våre observerer manglende bruk av hjelm på moped og motorsykkel i løpet av et år. De aller fleste av disse gebyrene blir ilagt fordi førere og passasjerer ikke bruker bilbelte, sier Wigdel.

Blir du observert uten bilbelte eller hjelm av en av Statens vegvesens kontrollører, blir du vinket inn på kontrollplass og ilagt et gebyr på 1.500 kroner.

– Det er viktig at vi fortsetter med kontrollene våre langs veiene til budskapet når inn til alle. Bilbeltet skal alltid være på. Husk også å feste beltet i busser der det er montert. Beltet holder deg på plass i setet, og du er heller ikke til fare for andre om det skulle skje en ulykke, sier Wigdel.

46 anmeldelser
I tillegg til de rundt 3.000 gebyrene for manglende beltebruk, ble 46 bilførere anmeldt for å kjøre med usikra barn i bilen.

– Det er førers ansvar å sørge for at barn er forsvarlig sikret. Et barn uten sikring i bil utsettes for stor fare. Derfor ser både vi og politiet ekstra alvorlig på tilfeller der barn ikke er sikret, sier Wigdel.

Del:
Annonse