28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kulden gjør at mange rundt om i landet mister vannforsyningen akkurat nå. Andre steder er det store frostskader som her, melder Sigmund Clementz (innfelt). (Foto: If)

Du mister vannet fordi vannrørene fryser i bakken

Lite snø og kulde over store deler av landet fører nå til trøbbel for vannforsyningen for mange. Vannet i stikkledningene inn til boligene kan nemlig fryse til is.
Annonse

Forsikringsselskapet If har alene de siste to-tre ukene fått inn 69 skademeldinger om frosne stikkledninger for vann til hus, og telefonene fortsetter å renne inn til skadesenteret. Stikkledninger er vann- og avløpsrørene mellom boligen og det kommunale nettet.

Minimalt med snø og mye kulde over lang tid har gjort at frost og tele har nådd rørene som forsyner husene med vann.

Annonse

– Det er Troms og Finnmark som foreløpig har flest frosne stikkledninger. Rundt halvparten av frostskadene kommer herfra, men det er også mange skader i Nordland. Resten av de frosne vannledningene fordeler seg utover resten av landet, men kystområdene er mer utsatt enn innlandet, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Husforsikringen dekker utgifter til tining av frosne utvendige vann- og avløpsledninger, eventuell annen tilrettelegging for å skaffe vann. Hos If er disse kostnadene dekket opp til 50.000 kroner.

– I en del tilfeller må det velges alternative løsninger til tining hvis telen er for dyp eller kostnadene er uforholdsmessig store, sier Clementz.

Mulige alternative løsninger kan være å få tilkjørt vann til eiendommen eller koble på midlertidig vannledning til naboeiendommer som har vann.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If ber folk være obs på vannforsyningen under denne kuldeperioden. (Foto: If)

– Kommunen eller lokale rørleggere har ofte kunnskap om hva som kan være mulige løsninger lokalt, sier Clementz.

Hvis det er ikke mulig å skaffe vann til huset, kan det bli nødvendig å finne midlertidig bolig.

– Da bør du ta kontakt med eget forsikringsselskap for å avklare hva forsikringen kan dekke av slike utgifter, påpeker kommunikasjonssjefen.

Del:
Annonse