15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Medietilsynet lanserer nå en ny veileder med råd blant annet om grensesetting og hvordan foreldre kan snakke med barna sine om nettbruk fra de er små. (Foto Medietilsynet)

Nye tall: Halvparten av barnehagebarna har tilgang til nettbrett

Norske barn er på nett fra tidlig alder, viser nye tall fra Medietilsynet. Halvparten av ett- til femåringene har tilgang til nettbrett, og av disse har én av tre vært på nett fra ettårsalderen.
Annonse

– Tidlig digital tilgang stiller store krav til foreldrene. De må være bevisste på hva slags innhold barna eksponeres for, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Når barn bruker skjerm, kan de komme over ting som gjør dem redde eller usikre. Derfor er det viktig at foreldrene gjør det de kan for å trygge barna, sier Velsand.

Annonse

For å hjelpe småbarnsforeldrene, lanserer Medietilsynet nå en ny veileder, med råd blant annet om grensesetting og hvordan foreldre kan snakke med barna sine om nettbruk fra de er små.

Over halvparten bruker ikke foreldrekontroll
Ifølge foreldrene ser nesten ni av ti ett- til femåringer på film, serier eller tv-program, og halvparten spiller spill. Flest barn bruker NRK Super, mens YouTube og YouTube Kids er de nest mest brukte strømmetjenestene.

Over halvparten av småbarnsforeldre bruker ikke foreldrekontroll, ifølge Medietilsynets undersøkelse. Bruk av foreldrekontroll (innstillinger eller filtre som beskytter barn), øker med alder, og er vanligst når barna er fire-fem år. 16 prosent av foreldrene vet ikke hvordan de aktiverer foreldrekontroll.

– Når barna er små, kan ulike former for foreldrekontroll bidra til å hindre at de utsettes for mulig skadelig innhold. Foreldre bør derfor lære seg hvordan de kan aktivere denne type innstillinger på nettbrettet, PC-en eller mobilen, sier Velsand.

Medietilsynets råd til småbarnsforeldre

• Se sammen med barnet og snakk om det som oppleves underveis.

• Vis barnet hvordan det raskt kan skru av dersom det ser noe ekkelt eller skummelt.

• Dersom barnet har sett noe skremmende ved et uhell, gi trøst, snakk med og ro ned barnet.

• Bruk gjerne foreldrekontroll.

• Pass på at barnet har flere aktiviteter enn skjerm.

• Lag gjerne egne regler for skjermtid og prøv å unngå skjerm før leggetid.

• Test ut innholdet selv først.

Veilederen er utviklet av Medietilsynet i samarbeid med Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Redd Barna og Barnevakten.

Småbarn og medier 2020

• 54 prosent av barn i alderen 1–5 år har tilgang til tv. Videre har 48 prosent tilgang til nettbrett, 14 prosent til spillkonsoll og 5 prosent til PC.

• Av barn med tilgang til nettbrett, begynte de fleste (72 prosent) å bruke dette før de fylte 3 år.

• 5 prosent av småbarnsforeldrene oppgir at barnet har tilgang til mobil, og de fleste (3 prosent) deler den med andre i familien. Blant de eldste småbarna (4–5 år) er det 3 prosent som har egen mobil.

• Svært få har tilgang til smartklokke og VR-briller (2 prosent på begge).

• 87 prosent av 1–5-åringene ser på film, serier eller tv-program.

• NRK Super er den strømmetjenesten som brukes av flest (66 prosent). Deretter følger YouTube (42 prosent) og YouTube kids (28 prosent).

• 52 prosent av 1–5-åringene spiller spill. Spilling øker med alder, og det er mest vanlig å spille på ukentlig basis (23 prosent).

• 56 prosent av småbarnsforeldrene sier familien ikke bruker foreldrekontroll (filter/innstillinger for å beskytte barn) på nettbrett/mobil/PC. 16 prosent av småbarnsforeldrene vet ikke hvordan de bruker foreldrekontroll.

• 32 prosent av småbarnsforeldrene oppgir at de deler bilde/video av barnet på Instagram, Facebook eller Snapchat månedlig eller oftere. 29 prosent av foreldrene til ettåringer oppgir at de deler bilder av barnet hver dag eller hver uke.

• 48 prosent av foreldrene til 1-5-åringene mener de har den informasjonen de trenger for å kunne veilede barnet sitt om nettbruk.

Kilde: Småbarn og medier 2020 omhandler barnehagebarnas mediebruk (barn i alderen ett til fem år). Småbarn og medier 2020 er en del av Medietilsynets Foreldre og medier-undersøkelse.

Del:
Annonse