19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunale lokaler skal leies ut til lag og foreninger så billig som mulig. Ikke alle kommuner følger dette prinsippet og nå vil Viken Idrettsråd gjennomgå praksisen. Øvre Eiker har justert leiepriser for ikke på komme i konflikt med kompensasjonsloven, opplyser Christer Best Gulbrandsen (innfelt).

Kommuner risikerer skattesmell – tok ut for høy leiepris på idrettsanlegg

Annonse

Ringerike kommune risikerer å gå på en skikkelig skattesmell etter å ha tatt for høye leiepriser på sine idrettsanlegg. Dette er dessverre ikke et engangstilfelle, skriver Viken Idrettskrets i en pressemelding. Øvre Eiker utelukker ikke at problemstillingen kan dukke opp også her, men har endret praksis.

Det er Ringerikes Blad som har omtalt denne saken først.

Annonse

Ringerike kommune står i fare for å måtte betale tilbake et millionbeløp til idrettslagene, for at de tatt for høy leiekostnad for bruk av anlegg. Bakgrunnen er at kommunen, for å få momskompensasjon for drift av anlegg, ikke kan bedrive inntektsbringende virksomhet. I henhold til kompensasjonsloven kan kommunen kun ta et symbolsk beløp i leie.

Intensjonen er enkel, men utøvelsen er en jungel. Viken idrettskrets ønsker å få belyst måten kommuner sender regningen for bruk av anlegg videre til de frivillige.

Kommuneindeks skal sette et søkelys på idrettens rammevilkår
Viken idrettskrets jobber for tiden med å utvikle en indeks for å belyse noen av idrettens viktigste rammevilkår på lokalt nivå. Kostnader for leie av idrettsanlegg er et av de tema idrettskretsen ser på.

– Vi har samlet inn tall fra kommunene, og ser at Ringerike kommune ikke er et enkelttilfelle. Vi ser at flere kommuner tar leieinntekter, og det kan se ut som om de ønsker å ha inntjening. For eksempel tar kommuner ekstra høye leieinntekter for arrangementer, og for idrettslag som ikke kommer fra den egne kommunen. I kompensasjonsloven spiller det ikke noen rolle hvem som bruker idrettsanlegget. Det er de totale inntektene som er interessant, sier rådgiver Oddleif Dahlen.

Fylkeskommunen og kommuner utfordres med å se på saken
Ulik praksis mellom kommuner i Viken gjør det vanskeligere for fylkeskommunen å oppnå sine bærekraftmål. God helse og reduserte sosiale forskjeller er viktige mål for fylkeskommunen.

Kommuner har også et folkehelseansvar. Når idrettslag har ulike muligheter for å tilby så billig aktivitet som mulig, da vil det resultere i dårligere måloppnåelse.

Pål Thomassen utdyper: 
– Viken idrettskrets ønsker at fylkeskommunen setter et søkelys på praksisen. Kommuner har et folkehelseansvar, og samfunnet bruker store penger på å bygge anlegg for fysisk aktivitet. Da må vi som samfunn klare å holde kostnadene nede så mye som mulig for idrettslagene. For til slutt er det mammaer og pappaer som skal betale disse kostnadene, avslutter Pål Thommassen.

Har endret praksis i Øvre Eiker
Øvre Eiker kommune vil etter all sannsynlighet slippe unna noe skattekrav slik Ringerike med stor sannsynlighet får.

Kommunalsjef for kultur og livskraft, Christer Best Gulbrandsen forklarer:

For Øvre Eiker kommune er det viktig at frivilligheten har gode kår. God tilgang til lokaler til en overkommelig pris, er en del av dette.

Øvre Eiker kommune har aldri hatt kostnadsdekkende husleie. Imidlertid beregnet vi tidligere husleie etter å ha sett på kommunens kostnader som et utgangspunkt. Fram til 2018 hadde barn og unge gratis trening, og mange korps og kor har uansett hele tiden hatt gratis øvingslokaler gjennom voksenopplæringsloven. Dette utgjorde det største volumet av utleie og utlån av lokaler.

Fra 2018 har vi i stedet for gratis trening gitt ut husleiestøtte, som kan brukes både i kommunale og private lokaler. Første året gikk denne bare til barn og unge, men fra 2019 også til voksne.

I 2020 så vi at dette kunne medføre en risiko knyttet til kompensasjonsloven for enkelte utleielokaler. For å gjøre det enkelt kuttet vi husleiene med 55-80 prosent fra og med 2021, samtidig som vi reduserte husleiestøtte med et tilsvarende beløp.

Vi har hele veien opplevd en god dialog med paraplyorganisasjonene Øvre Eiker idrettsråd, Øvre Eiker musikkråd og Øvre Eiker teaterråd, og er opptatt av at våre støtteordninger skal utformes i tett samarbeid med dem.

Utelukker ikke
Vi kan ikke utelukke at problemstillingen kan komme opp i Øvre Eiker, knyttet til enkelte utleieobjekter. Regelverket er komplekst, og vi må da gå inn og gjøre en konkret vurdering på det enkelte bygg, med tanke på omfang av utleie opp mot annen aktivitet bakover i tid. Men vi føler oss trygge på at dagens satser er godt innenfor kompensasjonsregelverket. Vi har hatt god dialog med kommunerevisjonen om dette over tid, og søkt veiledning der, sier Christer Best Gulbrandsen.

Del:
Annonse