13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rådmann i Drammen, Elisabeth Enger, forslår flere lettelser i smitterestriksjonene til møtet i Formannskapet fredag. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

To nye smittetilfeller i Drammen – ett i Øvre Eiker

Annonse

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det kun ett nytt tilfelle. Smittetrykket i distriktet må dermed kunne sies å være svært moderat.

Den ene av de smittede i Drammen er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien er ukjent for den andre.

Annonse

– Det er veldig gledelig at vi fortsatt klarer å holde smittetallene så lave. Dette viser at tiltakene vi har hatt, gir resultater når innbyggerne er flinke og følger dem, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Det ser fortsatt ikke ut til at de mer smittsomme tilfellene av muterte virus som er påvist i Drammen kommune, har ført til noen smitteøkning. Erfaringen fra andre kommuner er imidlertid at økningen kan komme raskt og kraftig, så kommuneoverlegen oppfordrer alle til å følge smittevernreglene nøye og ta vare på seg selv også fremover.

– Helsemyndighetene både lokalt og nasjonalt har sagt at vi må være forberedt på at det kan bli noen tøffe uker og måneder gjennom vinteren. Det må vi fortsatt være forberedt på, men for hver dag og uke som går uten at vi ser noen kraftig økning i smittespredningen, jo bedre er det for oss alle. Og dess nærmere vi kommer våren og sommeren med varmere vær, jo dårligere forhold blir det for viruset. Det så vi også i fjor da smittespredningen stoppet opp og vi gikk mange uker gjennom sommeren uten ett eneste smittetilfelle, sier Johannessen.

Han advarer mot å trekke noen konklusjoner i retning av at koronaviruset ikke har spredt seg gjennom vinteren i Drammen kommune. Det er fortsatt en del uker igjen med kaldt og tørt vær, som i utgangspunktet er gode forhold for virus som sprer seg, og situasjonen kan endre seg raskt dersom virusspredningen skyter fart igjen. Det så vi i oktober og november i fjor.

Førstkommende fredag møtes formannskapet i Drammen kommune til et ekstraordinært formannskapsmøte. Der skal politikerne ta stilling til hva som skal skje med den lokale forskriften som gjelder nå.

Rådmannen har lagt fram forslaget til ny forskrift for Drammen kommune. Flere av tiltakene i nåværende forskrift er foreslått fjernet. Det foreslås å fjerne følgende paragrafer i dagens forskrift:

• §1 om stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs.

• §2 om fritidsaktiviteter, idrett og trening for voksne.

• §3 om forbud mot idrettsarrangementer.

• §9 om serverings- og skjenkesteder.

Dette innebærer ikke nødvendigvis at det er åpent for alt som i en normalsituasjon. Fortsatt gjelder nasjonale regler og anbefalinger.

«Fremover vil det skje tilpasninger av den nasjonale Covid-19 forskriften. Det kan skje i form av lettelser eller det kan også skje at smittesituasjonen nasjonalt forverres, slik at nasjonale innstramminger vurderes som nødvendig. På bakgrunn av slike mulige endringer på kort sikt, vil det være viktig at den lokale forskriften i Drammen kommune er enkel og i minst mulig grad er overlappende med nasjonale regler og anbefalinger», skriver rådmannen i forslaget til formannskapet. 

De tiltakene som foreslås videreført i den nye forskriften, er paragrafene om kollektivreiser, bruk av munnbind, hjemmekontor og møtevirksomhet og gjennomføring av private sammenkomster.

Siden begynnelsen av mars har 2.401 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har foreløpig ukjent smittekilde, men mulige smitteveier utredes nå gjennom smittesporing.

Det er med dette registrert totalt 253 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 48 er smittet i 2021.

Del:
Annonse