26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er lite smitte i distriktet og utviklingen den siste tiden er positiv selv om det er funnet både den engelske og sør-afrikanske mutasjonen i området.

Tre nye smittetilfeller i Drammen – null i Øvre Eiker

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle tre er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. I Øvre Eiker er tallet nok en gang null.
Annonse

– Vi har nå registrert færre enn ti tilfeller hele 16 av de siste 17 dagene. Det er veldig positivt. Spesielt positivt er det at vi har klart å unngå noen smitteøkning i denne perioden hvor det har vært registrert nye og mer smittsomme virusvarianter rundt oss, og det har vært noen tilfeller av mutert virus registrert også i Drammen kommune, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 63 nye smittetilfeller. Det er det samme tallet som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. Dette er første dagen siden 25. januar at tallet ikke reduseres målt mot dagen før. På den annen side var tallet 182 den 25. januar, og i dag altså nede i 63. Antall smittede i foregående toukersperiode er altså redusert med to tredeler i løpet av drøye to uker og dokumenterer godt hvor kraftig smittetallet har falt i Drammen kommune i denne perioden.

Annonse

– Jo lavere ned vi kommer i antall smittede de siste to ukene, jo mindre sannsynlig blir det at vi ser noen markant reduksjon i tallet. 63 smittetilfeller over to uker utgjør i gjennomsnitt 4,5 nye tilfeller om dagen. Med lemping på lokale tiltak er det stor sannsynlighet for at vi vil se nye utbrudd og smitteoppblussinger i månedene fremover. Alle skulle selvfølgelig ønsket at vi ikke hadde noen smittetilfeller, men ut fra hvordan denne pandemien arter seg, må vi innse at det er urealistisk å tro at vi ikke skal ha daglige smittetilfeller gjennom vinteren, sier Sagberg.

– Med mer smittsomme virusvarianter rundt oss, er det en fordel at vi har lite smitte i samfunnet i utgangspunktet. Det betyr at det er færre smittebærere, og presset på helsetjenestene våre er håndterbart. Det blir også mer tid og ressurser til smittesporing rundt de tilfellene som påvises. I tillegg har vi nå vaksinert de fleste beboerne på sykehjemmene og er kommet godt i gang med vaksineringen av de eldste hjemmeboende innbyggerne. Alt dette gjør oss mindre sårbare dersom vi får en ny smitteøkning, og det bidrar forhåpentligvis til at presset på helsetjenestene ikke blir for stort i tiden som kommer, sier smittevernoverlegen.

Tester for mutasjoner
Som følge av de nye virusvariantene som er påvist, har Drammen kommune sendt inn del positive koronaprøver til analyser hos Folkehelseinstituttet. Dette er prøver fra personer som har fått påvist koronasmitte. Prøvene ble sendt til analyser hos Folkehelseinstituttet fordi det enten var ønskelig å avklare sammenheng med andre smittetilfeller, fordi den smittede personen hadde kommet fra utlandet eller fordi smittesporingen ikke kunne avdekke sikker smittevei, og det var ønskelig å avklare om vedkommende kunne være smittet med den engelske eller sørafrikanske virusmutasjonen.

62 av prøvene er ferdiganalysert ved Folkehelseinstituttet. Seks av prøvene har påvist den engelske varianten, mens én har påvist den sørafrikanske varianten.

Drammen kommune har tidligere rapportert om fem tilfeller hvor den engelske virusvarianten er påvist. I går kom bekreftelsen på det sjette tilfellet.

I går ble det også kjent at det første tilfellet av den sørafrikanske virusmutasjonen er påvist i Drammen kommune. Smittetilfellet er knyttet til Svelvik sykehjem, og smitteveien ble vurdert å være koblet til innreise.

Foreløpig ser det ikke ut til at verken den engelske og den sørafrikanske virusvarianten som er påvist i Drammen kommune, har ført til noen massiv eller ukontrollert smittespredning. Det er smittevernoverlegen glad for, men han er samtidig klar på at vi må forvente at spredningen av disse virusvariantene vil kunne ta seg opp utover vinteren.

Siden begynnelsen av mars har 2.399 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet. Det er heller ikke registrert nye nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 252 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 47 er smittet i 2021.

Del:
Annonse