22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

(Illustrasjon: Alexander Jansen DRM24)

Kun én smittet – nå åpner Drammen trolig opp igjen

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Vedkommende har en kjent smittevei og er trolig smittet av den engelske virusmutasjonen. I dag vedtar Formannskapet å åpne delvis opp igjen.
Annonse

Prøvene som er tatt av den smittede personen, er sendt til analyse hos Folkehelseinstituttet for å få en endelig avklaring på om det er snakk om det muterte viruset eller ikke.

I Øvre Eiker er det ikke meldt om nye smittede det siste døgnet.

Annonse

– Det er på bakgrunn av smitteveien at vi antar at det er snakk om den engelske virusmutasjonen. Vedkommende er nærkontakt av en annen person som har fått påvist det muterte viruset, og da må vi anta at Folkehelseinstituttets analyser vil bekrefte våre mistanker, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 49 nye smittetallet. I går var tallet for den foregående toukersperioden på 55.

– Antallet smittetilfeller de siste sju dagene viser også tydelig hvor kraftig smittetrykket i Drammen kommune har falt den siste tiden. I løpet av de siste sju dagene har vi fått påvist 14 nye tilfeller. For å finne sist gang vi hadde så få tilfeller i løpet av en sjudagersperiode, må helt tilbake til 8. oktober i fjor høst. Det var i god tid før smittetallene skjøt fart og startet den andre smittebølgen, sier kommuneoverlegen.

Møte i ettermiddag
I ettermiddag møtes formannskapet i Drammen kommune for å ta stilling til om det skal innføres ytterligere lettelser i den lokale forskriften om forebygging av koronasmitte. Rådmannen har innstilt på flere lettelser, og det ligger an til at flere av tiltakene som har vært gjeldende siden i fjor høst, blir tatt ut av forskriften.

Møtet i formannskapet starter klokken 14.00 og sendes direkte på Drammen kommunes nettside.

– Med et så lavt smittetrykk som vi har nå, er det ikke grunnlag ut fra smittevernhensyn å videreføre så strenge tiltak som vi hittil har hatt i Drammen kommune. Men det er samtidig helt avgjørende at alle fortsatt er forsiktige og tar hensyn til hverandre. Dette er kanskje enda viktigere nå som flere deler av samfunnet gjenåpnes og mange av oss møtes på serveringssteder, treningssentre og andre steder. Dersom vi ikke klarer å holde tilstrekkelig avstand til hverandre, vasker hendene godt og ofte og har god hoste- og nysehygiene, utsetter man både seg selv og andre for stor smittefare, dersom noen som møtes, er smittet, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Dersom formannskapet følger rådmannens innstilling og avvikler flere av tiltakene som ligger i den gjeldende forskriften, så betyr ikke det nødvendigvis at det er fritt fram for å leve som før pandemien kom i mars i fjor. Det er fortsatt en nasjonal Covid-19-forskrift som regulerer en del tilbud og aktiviteter, og nasjonale myndigheter har også kommet med en rekke anbefalinger som fortsatt gjelder.

Blant de mest sentrale anbefalingene er disse:

• Det er fortsatt en klar anbefaling om å unngå reiser i både inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Du kan reise på hytta sammen med dem du bo sammen med, men det frarådes at du reiser sammen med andre.

• Nasjonale helsemyndigheter anbefaler at alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til at vi møter andre utendørs og ikke har besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem som bor i husstanden.

• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De er også unntatt fra anbefalingen om én meteres avstand når det er nødvendig for å drive aktiviteten.

• Voksne anbefaler å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.

• Arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom de likevel blir avholdt, gjelder det begrensninger på hvor mange som kan delta.

• Serveringsstedene som har skjenkebevilling, kan gjenoppta skjenkingen, men det er begrensninger på hvor sent de kan slippe inn gjester og hvor lenge de kan skjenke alkohol. Det er også bare tillatt å servere alkohol til gjester som får servert mat.

• Butikker og kjøpesentre bør ha antallsbegrensninger og adgangskontroll for å sikre at det er mulig å holde god avstand.

• Alle som reiser inn til Norge, må registrere seg før de krysser grensen, teste seg på grensen og gå i karantene på egnet sted eller karantenehotell.

– Det er viktig at alle er klar over hvilke regler og anbefalinger som gjelder nasjonalt når det gjøres lettelser i den lokale forskriften. I forslaget som formannskapet skal behandle i ettermiddag, er det tatt hensyn til at noen av punktene i den nåværende forskriften, reguleres av de nasjonale reglene og anbefalingene. Så det betyr altså ikke at alle reglene og anbefalingene blir borte for kommunens innbyggere, selv om tiltakene ikke lenger omtales i kommunens egen forskrift, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Alkoholservering – men hva er mat?
Ett av punktene det har vært litt oppmerksomhet rundt i forbindelse med at det er foreslått å åpne for servering av alkohol igjen, er det som handler om mat. I reglene heter det at servering av alkohol kun er lovlig til de som får servert mat.

– Det er serveringsloven som ligger til grunn for hva som menes med å servere mat. Det er ikke sånn at du kan bestille en liten rett og deretter drikke alkohol resten av kvelden. Hensikten med regelen er at vi skal kunne drikke alkohol i tilknytning til et måltid. Det er altså snakk om at vi får servert alkohol til maten, ikke at vi får servert litt mat til alkoholen, sier kommuneoverlegen.

Han understreker at kommunen har tillit til at serveringsbransjen vil følge reglene på en god måte. Kommunen kommer til å gjennomføre tilsyn ulike steder for å sikre at smittevernreglene følges. Kommuneoverlegen oppfordrer de næringsdrivende i serveringsbransjen til å ta kontakt med dem som har ansvaret for skjenke- og serveringsbevilling i Drammen kommune, dersom de har spørsmål i forbindelse med at de kan skjenke alkohol igjen.

Siden begynnelsen av mars har 2.403 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 256 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 51 er smittet i 2021.

Del:
Annonse