23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regjeringen foreslår å endre boliglovene slik at det er mulig å holde digitale årsmøter og generalforsamlinger. NBBL-advokat Line C.B. Bjekek sier endringen ikke kan komme raskt nok. (Foto: Pixabay / Nadia Frantsen)

Foreslår å gjøre ordningen med digitale generalforsamlinger permanent

Mange lover, deriblant boliglovene har blitt midlertidig endret som følge av koronapandemien. Nå foreslår regjeringen en permanent lovendring slik at generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier heretter kan foregå digitalt.
Annonse

– Mulighetene for å holde digitale generalforsamlinger og årsmøter har NBBL jobbet for i mange år, og nå ser det heldigvis ut til å bli en permanent ordning. Stortinget bør vedta regjeringens forslag så fort som mulig, slik at planlegging og avvikling av vårens årsmøter skjer uten usikkerhet til lovgivning og smittesituasjon, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

Styrket demokrati
Både borettslagsloven og eierseksjonsloven gjelder fortsatt, inkludert demokratiske spilleregler og mindretallsvern.

Annonse

– Vi mener derfor at det er liten grunn til å frykte at de nye reglene gir et demokratisk underskudd, slik enkelte har hevdet. Vår erfaring viser også at det er langt flere, og ikke færre, som har deltatt i de digitale møtene som ble avholdt i fjor, sier NBBLs advokat Line Bjerkek.

De nye reglene inneholder også regler om at kommunikasjonen mellom boligselskapet og boligeierne kan skje elektronisk.

– Den enkelte boligeier får anledning til å reservere seg mot å motta meldinger elektronisk, men vår erfaring er at mange nå foretrekker å kommunisere elektronisk, avslutter Bjerkek.

Del:
Annonse