23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nå må alle som skal på villreinjakt på Hardangervidda avlegge skyteprøve. Unntaket fra i fjor gjelder ikke lenger. (Illustrasjonsfoto: Janne Svihus – NJFF)

I år må du ta skyteprøven som normalt om du vil på jakt

Miljødirektoratet mener det i år vil være mulig å gjennomføre skyteprøven for storviltjegere. Fritaket fra 2020 videreføres dermed ikke.
Annonse

– Siden det er mange jegere som ikke har avlagt skyteprøven siden 2019, er det viktig at prøven nå blir gjennomført som normalt for å sikre dyrevelferden. Kravet gjeninnføres etter dialog med Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det frivillige skyttervesen om saken, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Alle som skal delta på storviltjakt med rifle må avlegge skyteprøve for storviltjegere hvert jaktår. På grunn av situasjonen rundt Covid-19 ble det gitt fritak for skyteprøve for jaktåret 2020/2021, ved at bestått skyteprøve avlagt i jaktåret 2019/2020 fikk forlenget varighet.

Annonse

Forrige jaktår kom nedstengningen like før skytesesongen skulle starte, situasjonen var mye mer uoversiktlig og det var behov for en rask avklaring rundt gjennomføringen av skyteprøven. I år har arrangører av skyteprøven god tid på seg til å legge til rette for en smittevernmessig trygg gjennomføring. Storviltjegerne vil også ha mulighet til å planlegge sesongen og dermed spre trykket på banene ut over sesongen.

Terminfestede konkurranser teller
Nytt fra i år er en endring i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst som sier at skudd avlagt på terminfestede konkurranser i det kalenderåret jaktåret starter vil gjelde som obligatoriske skudd til skyteprøven. Dette betyr at jegere allerede nå vil kunne få registrert obligatoriske skudd til skyteprøven, noe som også er med på å senke trykket på banene i sommermånedene.

Se veiledning om skyteprøve på Miljødirektoratets nettsider.

Om smittesituasjonen og eventuelle restriksjoner knyttet til denne tilsier at det ikke vil være mulig å gjennomføre skyteprøven i 2021, vil Miljødirektoratet gjøre en ny vurdering av kravet rundt påske.

Del:
Annonse