14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Politisk enighet om næringslivskonsulent

Opposisjonspolitikerne i Øvre Eiker har i dag annonsert en enighet med posisjonen i Øvre Eiker om at det skal ansettes en næringslivskonsulent og at næringer som ellers ikke har fått støtte fra staten, nå kan søke om penger.

Politisk enighet om ny næringskonsulent i Øvre Eiker

Det er mange år siden Øvre Eiker hadde sin egen næringskonsulent, men nå er de politiske partiene i kommunen blitt enige om å sette av penger til både en slik konsulent i og med at kommunen får vel 1,8 mill. kroner fra staten.
Annonse

– Opposisjonen i Øvre Eiker kommune bestående av partiene Høyre, FrP, Venstre og KrF er opptatt av næring. Vi har foreslått å styrke næringslivssatsingen i Øvre Eiker ved å innføre en næringslivskonsulent, og har fått posisjonens støtte på det. Vi er også opptatt av at alle næringene i Øvre Eiker skal ha gode drivevilkår, at vi skal ha liv i sentrumsområdene, og at kommunen skal være en fremoverlent aktør, skriver opposisjonspartiene i en pressemeleing.

De skriver videre i meldingen:

Annonse

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre med støtte fra FrP iverksetter nå støtteordningen for bedrifter i kommunene på én milliard kroner som ble annonsert 29. januar i år. Av disse fordeles 500 millioner på alle kommuner, mens 500 millioner går til kommuner med absolutte ledighetstall over landssnittet og kommuner som har innført smitteverntiltak på nivå A, B, C eller D.

Øvre Eiker kommune vil få tildelt over 1,8 millioner kroner som en del av denne fordelingen, som er tiltenkt lokalt næringsliv som ikke omfattes av den ordinære kompensasjonsordningen for bedrifter. Det ligger en stor grad av frihet i hvordan kommunene selv ønsker å disponere disse midlene da situasjonen varierer mye mellom de ulike kommunene.

Gruppeleder for FrP i Øvre Eiker, Trond Bermingrud, sier at vi nå har en unik mulighet til å støtte næringslivet i en ekstra tung periode.

– Det siste året har vært svært krevende for mange av våre lokale bedrifter og vi er glade for at kommunen nå får mulighet til å hjelpe noen av de aktørene som har det vanskelig på grunn av smitteverntiltakene som er innført, sier Bermingrud.

Gruppeleder Andreas Størdal (V) forteller at Øvre Eiker får i overkant av 1,8 millioner kroner og legger til at han er glad for at krisestøtten til kommunen er økt.

– Selv om Øvre Eiker ikke er blant de kommunene som har måtte innføre de strengeste tiltakene, er det fortsatt flere lokale bedrifter som har hatt betydelige utfordringer som en følge av de tiltakene som er og har vært innført både lokalt og nasjonalt. Dette gjelder ikke minst bedrifter som er i oppstartsfasen eller som lever av å samle mennesker, som for eksempel reiseliv, arrangements- og serveringsbedrifter. Jeg håper at vi nå kan fordele disse midlene på en måte som kan bidra til at Øvre Eiker fortsatt vil ha et bredt og mangfoldig næringsliv også i årene som kommer, sier han.

– Nok en gang klarer regjeringen med støtte fra FrP å skape resultater for næringslivet. KrF og regjeringen skal ta Norge ut av koronakrisen, og da er vi opptatt av å stimulere til aktivitet lokalt. Jeg håper vi nå kan få til en rask og effektiv fordeling av disse midlene i Øvre Eiker slik at de kan komme lokale aktører til gode, uttaler Kjell Erland Grønbeck, gruppeleder for KrF.

Opposisjonsleder Adrian Tollefsen (H) er også svært fornøyd og viser til at det ut over dette også kommer midler til andre tiltak som nylig har blitt annonsert av regjeringen:

– 100 millioner kroner til barne- og ungdomspsykiatrien. Aktuelle tiltak kan være økt bemanning i en periode, bruk av ny teknologi og nye metoder, forebyggende tiltak og samtaler, samhandlingsløsninger med kommunene og kompetansetiltak.

– 100 millioner kroner for å for å opprettholde, gjenåpne og etablere kommunale lavterskeltilbud til personer med moderate til alvorlige rus- og psykiske helseproblemer under pandemien.

– Økning av bostøtte som en ekstra utbetaling på 2.950 kroner til hver husstand med et tillegg på 120 kroner for hvert husstandsmedlem, for å kompensere for høye strømpriser i en vanskelig tid. Dette er tilsvarende det som ble gjort i 2019.

Del:
Annonse