29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kjøreadferd og forsikring

Kjøredata fra 2020 viser at de som kjører Tesla og tyske biler har mest å gå på bak rattet. De som kjører asiatiske biler utmerker seg positivt. (Illustrasjon)

Tesla-eiere og eiere av tyske biler er «råskinn» i trafikken

De fleste bilister er klar over det: Sjåfører av Tesla, BMW og Audi er noen «råskinn» langs veiene våre. De bruker også mobilen mest under kjøring og BMW-sjåfører har mye å gå på – på de fleste områdene.
Annonse

Kjøredata fra om lag 30.000 bilister og 140 millioner kilometer gir et godt inntrykk av hvordan nordmenn kjørte i 2020. Sjåfører i Nord-Norge og de med asiatiske biler er tryggest bak rattet.

– De som kjører Tesla og tyske biler har mest å gå på bak rattet, både hva angår kjøring totalt, mobilbruk og fart. De som kjører asiatiske biler utmerker seg positivt, og «vinner» på nesten alle parametere, sier leder for innovasjon Svein Skovly i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Annonse

Kjøredataene er hentet fra selskapets «smart bilforsikring» og minimum 100 biler per bilmerke. Rangeringen viser hvem som scorer best totalt når det gjelder kjørestil, bruk av mobiltelefon og brudd på fartsgrensene.

Nordlendingene best totalt
De nordligste sjåførene utmerker seg når det kommer til trygg kjøreatferd totalt sett. Bilistene i Troms og Finnmark troner øverst foran Nordland, og deretter følger trønderne.

– Samtidig har sjåførene lengst nord en del å gå på når det kommer til mobilbruk. Vi antar at veistandard og mindre bykjøring har stor påvirkning på disse resultatene, sier Skovly.

På bunnen av fylkeslisten finner vi nok en gang Rogaland med dårligst kjørescore totalt, tett fulgt av sjåfører fra Oslo og Vestfold og Telemark.

– Vi vet at kø- og bykjøring og varierende veistandard påvirker den totale kjørescoren. Det som likevel er enkelt for alle å passe på, er å holde fartsgrensene og la mobilen ligge. Da blir risikoen lavere og resultatet bedre, sier Skovly.

Blir tryggere med alderen
Forskjellene på kjønn er veldig liten totalt sett, men unge menn har mest å gå på. Ikke overraskende blir kjørestilen bedre og tryggere jo eldre vi blir. De yngste sjåførene har også størst problemer med å la mobilen ligge når de kjører.

Første generasjon smart bilforsikring ble lansert våren 2017. Vinteren 2020 lanserte Fremtind en ny generasjon hvor mobiltelefonen brukes som sensor. Den nye generasjonen og appen som i dag heter Smartbil, er tilgjengelig for alle, men forsikringskundene i SpareBank 1 får større belønning for trygg atferd.

Mobilbruk: Asiatisk på topp, tysk på bunn
Omlag to av tre av bilistene bruker mobilen når de kjører.

– Og de som faktisk bruker mobilen bruker den altfor mye, i snitt i 27 prosent av sine kjøreturer, sier Skovly.

Suzuki-sjåførene, som også troner øverst på trygghetspallen totalt sett, bruker mobilen bare i én prosent av tiden de kjører. Etter Suzuki er det sjåførene av Kia og Subaru som er flinkest til å la mobilen ligge. BMW-bilistene er på bunn, og bruker mobilen over dobbelt så mye som Suzuki-sjåførene. De som kjører Audi, Volkswagen og Renault følger tett på BMW når det kommer til mobilbruk.

– Vi vet at uoppmerksomhet, og da spesielt mobilbruk, er en kilde til mange store og små bilskader og trafikkulykker. Målet vårt med smart bilforsikring er å forebygge ulykker ved å belønne trygg kjøreatferd. Vi hjelper sjåførene til å bli bevisste på egen risikoatferd, sier Skovly.

De som bruker appen kan oppnå belønning, men får aldri noen form for straff om de bruker mobilen. Kjøredata blir heller aldri brukt i et eventuelt skadeoppgjør om uhellet skulle være ute.

Vestlendingene best på fart
Sjåførene i Vestland fylke er flinkest til å overholde fartsgrensene. På motsatt side av skalaen finner vi bilister som bor i Innlandet.

– Sammen med uoppmerksomhet er høy fart en av de hyppigste årsakene til både store og små trafikkulykker, sier Skovly.

Scoren på fart er en kombinasjon av hvor mye over fartsgrensen de kjører, og hvor lenge et fartsbrudd skjer. I snitt har brukerne av appen Smartbil brutt fartsgrensene i 21 prosent av alle bilturer.

De som kjører Toyota er flinkest til å overholde fartsgrensene, foran de som kjører Opel og Suzuki. I motsatt ende finner vi, igjen, BMW-sjåførene. De som kjører Tesla og Audi har også litt å gå på når det kommer til å overholde fartsgrensene.

Om smart bilforsikring
Fremtind har hatt smart bilforsikring i markedet i snart fire år. Den første generasjonen ble lansert våren 2017 av daværende SpareBank 1 Forsikring. I denne løsningen monterte bilistene en smartplugg i bilens diagnoseport. Med denne løsningen, Spinn, har vi til nå registrert over 430 millioner kjørte kilometer blant over 30.000 kunder.

Selskapet opplevde at de med den første versjonen ikke klarte å påvirke ulykkesstatistikken som vi ønsket, og ikke minst så kunne ikke el-bileierne bruke smartpluggen. I dag har vi bedre og mer moden teknologi. Vinteren 2020 lanserte vi en ny generasjon smart bilforsikring, med kun mobilen som sensor. Den nye generasjonen, og appen som i dag heter Smartbil, er tilgjengelig for alle. Med Smartbil har selskapet registrert over 30 millioner kjørte kilometer siden lanseringen.

Som i første generasjon er målet med Smartbil-appen å belønne trygg kjøring og bevisstgjøre bilistene på deres kjøreatferd. Høy fart og mobilbruk under kjøring fører til ulykker, og nå fokuserer de på mobilbruk ved å belønne de som lar mobilen ligge. Ved årets skolestart testet Fremtind også belønning av de som overholdt de laveste fartsgrensene. De så at bilistene reduserte andel fartsbrudd betydelig. Bilistene får ikke noen form for «straff» om de ikke kjører pent eller fikler med mobilen.

Svein Skovly i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Del:
Annonse