27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nav Vest Viken

Direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, registrer en nedgang i helt ledige med 499 personer i februar, men antallet på tiltak øker samtidig med 206 personer.

18.300 registrert som arbeidssøkere hos Nav Vest-Viken

I februar var 18.302 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 7,1 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 689 flere enn ved utgangen av januar.
Annonse

Blant arbeidssøkerne var 10.514 personer registrert som helt ledige ved utgangen av februar, noe som utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er like under landsgjennomsnittet, som ligger på 4,3 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 11.968 personer. Det tilsvarer 4,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6.334 registrert som delvis ledige.

Sammenlignet med utgangen av januar, er det nå 499 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 4,5 prosent. Bruttoledigheten har sunket med 293 personer (- 2,4 prosent) den siste måneden.

Annonse

Flere delvis ledige
Antallet delvis ledige har derimot gått opp sammenlignet med forrige måned. I februar var 6.334 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 982 personer (+ 18,3 prosent) sammenlignet med januar. De delvis ledige utgjør nå 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi ser en økning i delvis ledige, spesielt innen butikk- og salgsarbeid som følge av de siste smitteverntiltakene med blant annet stengte kjøpesentre og varehus, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med januar har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i alle yrkesgrupper, med unntak av bygg og anlegg der vi ser en økning på 33 personer (+ 3 prosent).

Den største nedgangen ser vi innen serviceyrker og annet arbeid med 113 personer (- 9 prosent), mens det fortsatt er flest helt ledige innen reiseliv og transport (1.777 personer). Innen reiseliv og transport er det en nedgang sammenlignet med januar på 89 personer.

Innen butikk- og salgsarbeid var det 1.445 helt ledige og innen serviceyrker og annet arbeid var det 1.103 personer helt ledige i februar.

Statistikk fra Nav viser at 3.337 personer (32 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte**. Det samme gjelder 3.469 personer (55 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

I Vest-Viken registrerte Nav 4.027 nye ledige stillinger i februar.

Høyest og lavest
Den høyeste ledigheten i Vest-Viken finner vi fortsatt i Drammen. Her er 5,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, men dette er en nedgang på 8 prosent sammenlignet med januar. Nore og Uvdal har i februar den laveste ledigheten i Vest-Viken, der 1,4 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

I Øvre Eiker er det nå 365 helt ledige noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er en liten nedgang i løpet av februar med syv personer, men samtidig 124 flere enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 108 personer som er på ulike arbeidsmarkedstiltak.

Del:
Annonse