27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Handling med munnbind

Varehandelen – unntatt dagligvarer - er fortsatt hardt rammet av restriksjoner, men ledigheten har gått noe ned. (Illustrasjon)

Svak nedgang i antall arbeidssøkere i Vest-Viken

Tirsdag 2. mars er 10.081 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 3,9 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 4,6 prosent, mens den i hele landet er på 4,1 prosent av arbeidsstyrken.
Annonse

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 11.534 personer. Det tilsvarer 4,5 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 6.525 personer registrert som delvis ledige. Dermed er totalt 18.059 personer, eller 7,0 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav i Vest-Viken.

Den siste uken har 416 personer registrert seg som arbeidssøkere hos Nav i Vest-Viken. Det er 63 færre enn forrige uke.

Annonse

Fortsatt mange permitterte i varehandelen
Statistikken viser at 3.071 (30 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte**. Det samme gjelder 3.689 (57 prosent) av de delvis ledige.

– Det har blitt færre helt ledige i Vest-Viken den siste uken, mens antallet delvis ledige har gått noe opp. Antall permitterte har holdt seg relativt stabilt i de fleste yrkesgruppene, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

39 prosent oppgir nå permittering som årsak til at de registrerer seg som arbeidssøkere. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Sted, alder og kjønn
Den høyeste andelen helt ledige i Vest-Viken finner vi i Drammen, med 5,0 prosent. Sigdal og Nore og Uvdal har den laveste andelen helt ledige, med 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

Det er en nedgang i både antall helt ledige kvinner og menn i Vest-Viken siden forrige uke. Den 2. mars er antallet helt ledige menn 5.806 personer, noe som tilsvarer 4,3 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 4.275 personer, tilsvarende 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

Blant de under 30 år er det nå 2.386 helt ledige, og det er en nedgang på 7 prosent siden forrige uke.

Del:
Annonse