12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Britisk flagg med koronavirus

Det er fortsatt lite smitte i Drammen og Øvre Eiker, men nå er det den engelske varianten av koronaviruset som er dominerende. (Illustrasjon)

Ny importsmitte i Drammen – ett i Øvre Eiker

Det er det siste døgnet påvist fire nye tilfeller med koronasmitte hos innbyggere i Drammen kommune. Alle fire tilfellene har kjent smittevei, og knyttes til utbrudd i andre kommuner. I Øvre Eiker er det registrert ett nytt tilfelle.
Annonse

Det er mistenkt mutasjon hos alle fire, og Drammen kommune venter på videre analyser før dette kan bekreftes. Ett av tilfellene i går, hvor det var mistenkt virusmutasjon, har fått påvist virusmutasjon av engelsk variant.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 20 smittetilfeller i Drammen kommune. Etter en måned med kontinuerlig nedgang i smittetallet, har vi nå fem dager på rad bak oss med en svak økning i tallet.

Annonse

Det har siden begynnelsen av februar vært lave smittetall i Drammen kommune. Fredag 26. februar besluttet formannskapet i kommunen å oppheve de lokale forskriftene mot smittespredning. Men smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune presiserer at det fremdeles finnes nasjonale forskrift og råd vi må følge.

– Selv om det er sluppet opp noe når det gjelder barn og unge, gjelder fremdeles en rekke råd og regler for voksne; slik som skjenkestopp klokka 22, regler for arrangementer og råd om sosiale sammenkomster, hjemmekontor og utenlandsreiser. Nasjonalt er rådet at alle skal begrense sosial kontakt og ikke ha mer enn fem gjester utenom de som bor i husstanden, og selv om forskriften om påbudet om munnbind når én meter ikke kan overholdes er fjernet, anbefales fortsatt denne praksisen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Vinterferie i Drammen
Denne helga er det start på vinterferien for innbyggere i Drammen kommune, og flere folk reiser for å feriere i andre kommuner. 

– Vi må ta med oss de gode smittevernvanene vi har hjemme, også når vi drar på vinterferien. Husk å holde avstand og god håndhygiene, og ikke minst teste oss dersom vi blir syke, sier Sagberg.

Det er nedadgående testing i Drammen. Mye av grunnen er at kommunen har sluttet å teste beboere og ansatte ved sykehjem når beboerne eller de ansatte er fullvaksinert. Å være fullvaksinert betyr at begge vaksinedoser er satt og at det har gått 14 dager etter dette.

Siden begynnelsen av mars i fjor har 2.426 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har kjent smittekilde via en annen kommune, og befant seg allerede i karantene. Det er mistanke om mutert virus, men personen har få nærkontakter i Øvre Eiker, og kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 261 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 27. februar), hvorav 56 er smittet i 2021.

Del:
Annonse