23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Risiko i trafikken

Gjengangeren i hva som irriterer mest er rett og slett andre bilisters risikokjøring. Det som oppleves som farlig er bilistene ganske samstemte om. (Foto: NAF)

Risiko-adferd irriterer oss mest i trafikken

Farlige forbikjøringer, manglende blinklys og mobilbruk topper listen over ting vi irriterer oss over i trafikken, viser en fersk undersøkelse utført av TNS Kantar for medlemsorganisasjonen NAF.
Annonse

– Denne typen kjøring er ikke bare irriterende for andre i trafikken, den er også trafikkfarlig, sier Nils Sødal i NAF.

En av tre irriterer seg over mobilbruk, nær halvparten svarer at manglende bruk av blinklys er et irritasjonsmoment, og på topp finner vi farlige forbikjøringer som hele 58 prosent finner irriterende.

Annonse

– Det er andre bilisters farlige kjøring som får det til å boble av irritasjon, kommenterer Sødal.

Litt overraskende er det at hverken fotgjengere som går på rødt, syklister eller elbiler i kollektivfeltet er noe særlig kilde til frustrasjon i trafikken. Derimot er manglende avstand til bilen foran, råkjøring og kjøring under fartsgrensen noe som vil utløse irritasjon hos andre på veien.

– Gjengangeren i hva som irriterer mest er rett og slett andre bilisters risikokjøring. Det som oppleves som farlig er bilistene ganske samstemte om, sier NAF-rådgiveren.

Han har noen gode råd til bilister på vei til eller fra vinterferie i disse dager:

– Bilen brukes av de fleste som skal på vinterferie og på utfartsdager kan det lett bli kø. Da er det viktig å ikke stresse, puste med magen og holde deg i køen, sier Sødal.

Vil du unngå kø er det lurt å utsette avreisen for å unngå toppene når det er mange på veien.

Selv uten kø er det ofte tett trafikk i ferietiden. Da er det også lurt å følge trafikken og ikke gjøre farlige forbikjøringer.

– Det er utrolig lite du tjener på å kjøre forbi når det er tett trafikk. Litt for høy fart er også langt mindre tidsbesparende enn mange tror. Kjører du i 90 kilometer i timen i 80-sonen sparer du skarve 50 sekunder per mil, sier Nils Sødal.

– Det er viktigere å komme vel frem dit du skal enn å ta sjansen på å spare litt tid, avslutter han.

Tabell: Hva irriterer deg mest i trafikken?

Folk som ikke bruker blinklys46 %
Syklister i veibanen12 %
Folk som foretar farlige forbikjøringer58 %
Folk som bruker mobilen mens de kjører35 %
Folk som kjører under lovlig fartsgrense18 %
Folk som ikke skrur av fjernlysene når de møter andre biler16 %
Folk som ikke holder avstand til bilen foran26 %
Folk som kjører el-bil i kollektivfeltet2 %
Dieselbiler som forurenser1 %
Folk som kjører el-bil gjennom bompengestasjonene2 %
Folk som råkjører23 %
Motorsyklister1 %
Fotgjengere som går på rødt lys5 %
Folk som sniker i bilkø / stadig bytter felt16 %
Folk som ikke kan reglene for rundkjøringer15 %
Ingen av disse2 %
Vet ikke1 %
1.032 personer over 18 år svarte på undersøkelsen, utført av TNS Kantar på vegne av NAF i tidsrommet 4. februar til 14. februar 2021.
Del:
Annonse