19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen sykehus med Bent Høie

På Drammen sykehus har både fødende og partnere måtte teste seg for korona ved innleggelse og det har vært strenge restriksjoner i forbindelse med oppholdet her. Nå vil helseministeren (innfelt) møte helseforetakene om praksisen. (Foto: Alexander Jansen / DRM24)

Skal vurdere systematisk bruk av korona-tester på «føden»

Partners tilstedeværelse på fødeavdelingene har vært en brennhet potet den siste tiden og flere steder har kvinner måttet føde alene uten sin partner ved sin side. På Drammen sykehus ble det forlangt at både fødende og partner måtte testes ved innleggelse. Det kan det bli en slutt på nå.
Annonse

Regjeringen har nemlig bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurdere om systematisk bruk av hurtigtester før og under oppholdet kan redusere smitterisiko når partner er til stede under og etter fødsel.

– De fleste som skal føde barn, ønsker naturligvis å ha med seg partneren sin under fødselen, og fødeavdelingene tilstreber å legge til rette for dette innenfor smittevernfaglige rammer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Annonse

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av hurtigtester når det er mistanke om at partneren kan være smittet, og ved lokale smitteutbrudd.

De anbefaler imidlertid ikke systematisk bruk av hurtigtester for testing av alle partnere.

– Jeg vil har derfor innkalt helseregionene til et møte for å gå gjennom status og rutiner for partners tilstedeværelse ved alle sykehusene. Helsedirektoratet og FHI vil også være til stede, sier helse- og omsorgsministeren.

– Jeg ønsker å sikre at rutinene ikke er strengere enn nødvendig. Målet vårt er at partner kan være med før, under og etter fødsel, så langt det er smittevernfaglig forsvarlig, avslutter Høie.

Del:
Annonse