27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange vordende mødre og fedre/partnere er spente på hvilke restriksjoner som møter dem i forbindelse med fødselen. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM 24)

Forlanger koronatest, men slipper partner inn på fødestuen

Gravide som kommer til fødeavdelingen ved Drammen sykehus skal sammen med partnere korona-testes ved ankomst til sykehuset. Men far eller partner får lov til å bli med på fødselen. I forrige uke skjerpet sykehuset inn noen av reglene.
Annonse

Informasjonen på Vestre Viken Helseforetak sine nettsider har vært uendret hva angår fødende, gravide og deres partnere siden høsten i fjor.

Fredag ble imidlertid nettsidene til helseforetaket oppdatert med ny informasjon og innskjerpede og tiltak. Informasjonen innebærer blant annet en rekke presiseringer av regler og tiltak for både gravide og partnere.

Annonse

Helseforetaket skriver på sine oppdaterte nettsider at ved Drammen sykehus skal både fødende og partner/ledsager korona-testes snarlig etter innleggelse. Slik testing gjelder kun Drammen Sykehus foreløpig. Krav til testing kan også komme på kort varsel ved de andre sykehusene tilknyttet helseforetaket.

Øvrig ny informasjon gjelder særlig besøk av partner på barselavdelingene. Helseforetaket anmoder om at den gravide og partneren utelukkende oppholder seg på familierommet. Dersom partner forlater barselavdelingen etter å ha vært på besøk i familierom, får vedkommende ikke lov å komme tilbake på besøk. Partner får heller ikke lov å delta på sykehusets barselkontroller av mor og barn.

Ba om en redegjørelse fra sykehuset
Eikernytt.no har bedt sykehuset om å utdype hvilke regler som gjelder. Våren er normalt høysesong for fødende og mange er bekymret for hvilke restriksjoner de blir møtt med ved ankomst til Drammen og Kongsberg sykehus.

Marieke Claessen, avdelingssjef ved Avdeling for Gynekologi og fødselshjelp ved Drammen Sykehus svarer slik:

Vi forstår at gravide og deres partner er opptatt av smittetiltak på sykehuset og at de har et sterkt ønske om å kunne delta på alle kontroller og svangerskapsoppfølging sammen.

Fødeavdelingene i Vestre Viken har innført noe strengere regler for besøk etter at regjeringen innførte strengere smittevernstiltak i kommunene 25. januar 2021.

Det er to områder hvor vi har innført strengere restriksjoner for besøkende/ledsager for å hindre smittespredning til andre pasienter og våre ansatte. Vi tillater kun ledsager med på screening UL ved fødepoliklinikken.

Vanlig svangerskapskontroll hos jordmor/lege er som hovedregel uten ledsager, men det er mulig å gjøre unntak dersom det er spesielle forhold ved svangerskapet. Dette er en poliklinikk hvor vi har mange pasienter innom i løpet av en dag og det er begrenset med plass på venterommene, noe som gjør det krevende å ivareta smittevern for alle.

For det andre har vi begrenset besøk til inneliggende pasienter på føden og på slutten av barseloppholdet.

Vi ønsker å prioritere partner sin deltakelse under fødsel (keisersnitt) og de første dagene etter fødselen. Partneren skal da kunne være kontinuerlig til stede i avdelingen, noe som medfører at vi har dobbelt så mange personer i avdelingen.

For en forhåpentligvis begrenset periode har vi derfor innført begrensninger for besøk ved poliklinikken, til inneliggende pasienter og etter 1-2 dagers opphold på barsel.

Drammen sykehus (VVHF) sine regler følger dermed FHI sitt råd til spesialisthelsetjeneste i forhold til besøk i føde/barselavdelinger:

• Det bør tilstrebes å tilrettelegge for tilstedeværelse av partner/nærmeste pårørende (definert av den fødende selv) under fødselen og i barseltiden.

• Sykehuset bør tilrettelegge for at partner/pårørende kan delta på operasjonsstuen under keisersnitt. Partner/pårørende skal ha på seg personlig beskyttelsesutstyr i henhold til sykehusets ordinære rutiner.

Testing av pasienter ved øyeblikkelig innleggelse er et tiltak som ble innført for alle pasienter ved Drammen sykehus etter utbruddet på ortopedisk og kirurgisk avdeling.

Dette er et tiltak som bidrar til raskere oppdagelse og kartlegging av smitte i sykehuset. Fordi partner (far/medmor) er til stede under hele fødselen og de første dagene på barsel, har de også blitt testet på lik linje med pasientene.

Vi følger kontinuerlig med på oppdaterte regler fra FHI og håper at vi snart kan åpne opp igjen for partner sin tilstedeværelse under hele svangerskapet.

Del:
Annonse