12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Konkurser i korona-tider

Korona-pandemien og nedstengning flere steder i landet, gjør at mange bedrifter sliter. Likevel går få av dem konkurs. (Illustrasjon)

Mange må stenge dørene, men få går konkurs

Korona-pandemien og nedstengning flere steder i landet, gjør at mange bedrifter sliter. Likevel går få av dem konkurs. Totalt er nedgangen for konkurser på hele 40,2 prosent hittil i år, og det har ikke vært registrert økning i konkursene en eneste måned siden februar i fjor.
Annonse

Selv i den pressede hotell- og restaurantbransjen peker konkurstallene nedover. Hittil i år noteres det en nedgang på hele 48,5 prosent.

Konkursstatistikken til data- og analyseselskapet Bisnode Dun & Bradstreet viser at antallet bedrifter som har blitt tvangsavviklet av myndighetene har gått ned med 20,9 prosent i februar og 27,2 prosent hittil i år. Til sammen ble 597 virksomheter enten slått konkurs eller tvangsavviklet i januar og februar.

Annonse

Kompensasjon redder
– Det er liten tvil om at konkurstallene hadde gått rett til vers dersom de mest rammede bedriftene ikke hadde fått kompensert nedgang i omsetning med støtte til å dekke faste kostnader. Men likevel kan vi undre oss over at ikke flere har gått konkurs gjennom korona-krisen, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet.

Bedrifter som har gått med underskudd får ikke støtte, og de får tross alt ikke dekket mer enn 85 prosent av de faste kostnadene.

– Det betyr at mange har måttet tære på egenkapitalen for å dekke det resterende over ganske lang tid. Det er nok grenser for hvor lenge en del av disse bedriftene holder ut. Mange har også fått utsettelse med skatter og avgifter som jo forfaller etter hvert. Det er denne slitasjen som nå gjør seg gjeldende i Danmark, og som vi frykter også vil skje i Norge etter hvert, forklarer Ruud.

Nedstengte restauranter overlever
I alt fire hotellselskaper har gått konkurs i februar, mot kun ett i fjor. I restaurantbransjen har 26 selskaper gått konkurs i februar, mot 33 i fjor. Overraskende nok er det en nedgang i konkurser på 21,2 prosent for restaurantbransjen i februar og totalt 48,5 prosent hittil i år. Det noteres nedgang i konkursene i alle bransjer unntatt én i februar.

Blant eiendomsselskaper noteres en konkursøkning i februar på 27,3 prosent. I den store bransjen Bygg og Anlegg går konkursene ned med 16,5 prosent. Det er mindre nedgang enn for andre bransjer denne måneden. Detaljhandel, som også opplever nedstengninger i visse områder, har en nedgang i samme periode på 41 prosent.

Minst nedgang i Trøndelag og Rogaland
Det fylket som peker seg mest positivt ut de to første månedene i 2021, er Nordland, med en nedgang på 67,6 prosent. Deretter kommer Møre og Romsdal og Agder, med over 50 prosent nedgang.

De fylkene som kommer dårligst ut er Rogaland med minus 25,3 %), mens Viken og Trøndelag kommer rett bak. Det fylket som hadde verst utvikling i 2020 med 13 prosent flere konkurser er Troms og Finnmark, som nå ligger omtrent på gjennomsnittet hittil i år.

– Fortsatt lave konkurstall er selvsagt hyggelig, men vi tror det kommer en økning utover våren og mot sommeren. Det er derfor viktig å holde et godt øye med hvem vi handler med så vi ikke taper penger på andres konkurser, advarer Ruud til slutt.

Fylkesoversikt, konkurser og tvangsavviklinger for januar og februar 2021 sammenlignet med januar og februar 2020.

Del:
Annonse