23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hus med solceller på taket

Plusshus på Ormåsen som er under bygging har en miks av solceller på taket, varmepumper og jordvarme. Dette gir et overskudd på energi som kan pløyes ut i det lokale strømnettet. (Illustrasjon)

Lokalt samarbeid om solenergi i pluss-hus på Ormåsen

I forbindelse med entreprenør Flagets plusshus-prosjekt på Ormåsen i Øvre Eiker, er det inngått en samarbeidsavtale med det lokale solenergiselskapet PV Solar AS. I første omgang omfatter avtalen prosjektering og levering av energiteknisk utstyr til de 12 husene som skal produsere mer energi enn de bruker.
Annonse

Videre skal også PV Solar bidra med prosjektering og utstyrsleveranser for Flagets fremtidige prosjekter. Daglig leder i Flaget, Torger Terum sier at avtalen sikrer lokal kompetanse i et nytt og spennende fagområde og vil bidra til lokal verdiskapning.

Daglig leder i PV Solar, Bengt Morten Olufsen, sier på sin side at avtalen er av betydelig karakter for et ungt selskap og vil bidra til å sikre videre vekst og utvikling i selskapet.

Annonse

– Flaget viser og erkjenner med denne avtalen at de ser at solenergi er på full fart inn i byggenæringen, og vil bli en naturlig faktor å vurdere i et energibudsjett for alle nye og eksisterende bygg fremover, sier Bengt Morten.

Prosjekt på Ormåsen
– Prosjektet på Ormåsen er av typen BIPV (Bygningsintegrert solcelleanlegg) hvor solcellepanel er en del av taket og erstatter takstein på den siden som vender mot syd. For hver av disse husene utgjør dette et areal på ca. 90 kvm. og vil årlig bidra med over 13.500 kWh kortreist og fornybar energi. Prosjektet omfatter også energibrønn og varmepumpe, som samlet bringer energiproduksjonen over på plussiden med god margin, sier Torger. 

Pr. i dag er to av de tolv husene solgt og under oppføring.

Lokalt samarbeid skaper verdier og arbeidsplasser
– PV Solar har fra tidligere et samarbeid med Øvre Eiker Energi hvor vi ser på muligheter for å realisere en bakkemontert solpark. Vi ønsker ikke å legge beslag på arealer som kan benyttes eller har andre formål, så vi ser nå etter et egnet område på ca. 50 mål som kan være vanskelig å benytte, for eksempel på grunn av dårlige grunnforhold. Anlegget kan også kombineres med beitemarker for mindre husdyr. Da vil landbruket eventuelt få avkastning på arealet også om vinteren. Vi vet det er ting på gang andre steder i landet, men er vi raske kan et slikt anlegg fortsatt bli det første av slik størrelse i Norge, sier Bengt Morten.

Energiselskapet er også med i samtaler rundt plusshusene til Flaget på Ormåsen og vil på sin side gjøre sitt til att solenergien skal få en plass i energisystemet.

– Vi vil fremover se på løsninger og produkter for hvordan vi kan gjøre dette mer attraktivt for våre kunder, sier daglig leder i Øvre Eiker Energi Arne Hanto Moen.

Flaget på sin side mener det er positivt at det lokale energiselskapet engasjerer seg i slike prosjekter og mener dette kan bidra til å gjøre plusshus-prosjektet enda mer attraktivt i markedet. Øvre Eiker Energi har også nylig lansert sin APP som sikrer lading av el-bil når strømmen er billigst.

– Flaget kjenner markedet i regionen godt og har mye spennende prosjekter på gang. Vi ser frem til å komme i gang med samarbeidet og til å bidra inn i Flagets prosjekter. Lokal verdiskapning står høyt hos begge aktører og med prognoser på 5.000 nye jobber innen solenergi i Norge frem mot 2030, ville det vært ganske passivt om ikke vår region også tar sin del av denne veksten. Her vil det skapes arbeidsplasser for både elektro- og takentreprenører i årene som kommer. Blir vi med fra starten kan dette bli veldig bra, sier Bengt Morten.

Konfliktfri energiproduksjon
Mens debatten raser rundt vindkraft, går solenergi litt under radaren og blir gjerne glemt i den store energi-debatten. I motsetning til hva mange tror har solenergi et betydelig potensial også i Norge. Kaldt klima og god refleksjon fra snø kompenserer en god del for lav sol på vinterhalvåret.

– Selv på Svalbard er solenergi et godt bidrag i energimiksen, sier Bengt Morten.

I solenergiklyngens rapport «Veikart for den norske solkraftbransjen mot 2030», kommer det frem at det er mulig å oppnå minst 30 TWh ny kraftproduksjon fra tak og fasader på eksisterende bygg i Norge. Rapporten er utarbeidet av IFE (Institutt For Energiteknikk / SUSOLTECH) og den nasjonale næringsklyngen for solenergi – Solenergiklyngen.

Også NVEs prognoser for solkraft viser at det med en moderat vekst fra dagens produksjon på 0,1 TWh, kan solkraft nå en produksjon på 2,5 TWh i 2030 og 10 TWh i 2040. Norge produserer totalt ca. 130 TWh årlig.

– Dette sammen med at vannkraft utfyller hverandre godt og betyr mange arbeidsplasser. Vannkraften blir på en måte et «blått» batteri som kan benyttes når sola ikke skinner, sier Bengt Morten.

Fakta Flaget AS
Flaget er resultatet av en omprofilering av flere bedrifter, deriblant Tømrer Sigurd Flaget AS. I så måte strekker selskapets historie seg tilbake til 1995. Siden den gang har vi utviklet oss enormt. I dag fremstår Flaget som en solid aktør i byggebransjen med flere bein å stå på. Tyngden ligger fortsatt på tømrersiden, men nye satsningsområder gjør at vi kan være med deg hele veien – fra idé til du har nøkkelen i hånden.

Fakta PV Solar
PV Solar AS etablert 2018 i Øvre Eiker kommune som totalunderentreprenør innen solenergi og energiteknikk. Prosjekterer og leverer komplette solcelleanlegg i samarbeid med lokale entreprenører og utbyggere. Primærmarked er bedriftskunder og anlegg på næring-, industri-, landbruk- og offentlige formålsbygg. Lokal vekst og verdiskaping i samarbeid med lokale entreprenører står sentralt.

Del:
Annonse