15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Koronasmitte i Drammen

Drammen registrerte kun tre nye smittetilfeller det siste døgnet, men måtte stenge ned en hel barnehage på grunn av ukjent smittevei. (Illustrasjon)

Tre nye smittetilfeller i Drammen – barnehage stengt

Siste døgn er det meldt om tre personer som har fått påvist koronasmitte i Drammen kommune. En av disse personene er nærkontakt av kjent tilfelle. For de to andre er det ikke sikker smittevei, men begge tilfellene har sannsynlig tilknytning til smitte på arbeidsplasser i andre kommuner. I Øvre Eiker er det ingen nye smittetilfeller.
Annonse

Det er påvist smitte ved St. Hansberget barnehage, hvor barn og voksne i to avdelinger er satt i karantene. Smittevei er foreløpig uavklart, og ledelsen i barnehagen har derfor, etter smittevernfaglig råd, valgt å stenge barnehagen midlertidig.

Selv om dagen tall er positive sammenlignet med gårsdagens, følger ordfører Monica Myrvold Berg nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg. Hun har tett dialog med både rådmann og kommune- og smittevernoverlege for å vurdere eventuelle tiltak i tiden som kommer.

Annonse

– Etter en lang periode med gode tall var gårsdagens tall en påminner om at dette ikke er over. Det skal ikke mye til for at smittespredningen kommer ut av kontroll igjen. Derfor er det veldig viktig at innbyggerne følger de klare anbefalingene om å begrense reising og sosialt liv, og ikke minst er nøye med å følge alle smittevernregler, sier ordfører Monica Myrvold Berg, og tilføyer:

– Vi følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende om det må gjøres tiltak for å begrense smittespredningen.

Hun kommer også med en klar oppfordring til alle innbyggerne i kommunen om å teste seg ved minste antydning til luftveissymptomer.

– Hvis vi alle er flinke og følger opp så kan vi klare å begrense disse smitteutbruddene uten å måtte innføre nye, strengere tiltak, og unngå en tredje bølge i kommunen, sier Myrvold Berg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 32 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er tre flere enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

– Det er gledelig at vi i dag har et lavere antall smittetilfeller, men i vurderingen av smittesituasjonen er det først og fremst uketallene vi må se på. Det er fortsatt en svak stigning totalt sett, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.444 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det heller ikke siste døgn er bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker.

Tre tidligere smittede har nå fått påvist sannsynlig smitte med det muterte britiske viruset. Smittetilfellene har vært håndtert med forsterkede karanteneregler, og smittesporingen har kontroll på nærkontakter.

Det er med dette registrert totalt 263 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 58 er smittet i 2021.

Del:
Annonse