22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smitterisiko Oslo og Viken

Smittesituasjonen i Oslo og Viken fremstilt på en grafisk grei måte. Øvre Eiker er på nivå 1, mens nabokommunene er på nivå 2.

Vurderer lavt til moderat smittetrykk i Øvre Eiker og Drammen

Statsforvalteren i Oslo og Viken ber kommunene om å vurdere smittetrykket i egen kommune én gang i uka. Hver mandag sammenstilles tallene og det lages et kart som viser risikovurderingen.
Annonse

Kommunenes vurdering av eget risikonivå pr. 1. mars er nå fremstilt som kartet viser. Denne vurderingen gir en samlet grafisk oversikt over smittesituasjonen i Oslo og Viken.

Viken-kommunenes vurdering av risikonivå knyttet til smittespredning i egen kommune, blir gjort på bakgrunn av indikatorer definert av FHI hvor antall smittede, andel positive tester og antall innleggelser i sykehus er spesielt viktig.

Annonse

Statsforvalteren understreker at kartet gir en oversikt over situasjonen slik den blir rapportert på mandager. Situasjonen kan imidlertid endres raskt i kommuner med smitte av mutert virus.

Del:
Annonse