22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Motorveibrua Drammen

Statens vegvesen har sendt ut forslag om økte fartsgrenser for bruk av henger på motorvei. Frist for å komme med innspill er 7. juni. (Illustrasjon: Joakim Fjeldli / DRM24)

Høring: Vil åpne for høyere hastigheter med henger

Farlige fartsforskjeller på motorvei bør reduseres. Det mener i hvert fall Samferdselsdepartementet og har sendt forslag om å øke hastigheten du kan kjøre med henger på blant annet motorvei.
Annonse

– At ulike kjøretøy kjører i veldig ulike hastigheter, kan skape trafikkfarlige situasjoner. Blant annet kan det føre til farlige forbikjøringer og påkjørsler bakfra. Derfor ønsker vi å se på ulike tiltak for å få mest mulig lik fart på høyhastighetsveier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen sender i dag på høring forslag til enkelte endringer i hastighetsreglene ved kjøring på motorvei og motortrafikkvei (tidl. Motorvei klasse B). Målet er å redusere fartsforskjeller mellom ulike kjøretøy.

Annonse

Forslaget består av tre deler:

• Minimumskravet til konstruktive hastighet for å kunne kjøre på motorvei og motortrafikkvei økes fra dagens 40 km/t, til 60 km/t.

• Tillatt kjørehastighet for motorvogn som trekker tilhenger uten bremser med en aktuell totalvekt på 300 kg eller mer, økes fra dagens 60 km/t, til 80 km/t.

• Tillatt kjørehastighet for motorvogn som trekker tilhenger med bremser, eller uten bremser med aktuell totalvekt under 300 kg, økes fra 80 til 100 km/t.

For å få rett til å kjøre med tilhenger i fart over 80 km/t, foreslås det etablert en egen ordning – Tempo 100-ordning – etter dansk/tysk modell, og med tilsvarende krav om blant annet teknisk godkjenning og periodisk kjøretøykontroll av tilhenger, og krav til trekkende bil og sammenkoblingen mellom bil og tilhenger.

Se hele høringen på vegvesen.no

Del:
Annonse