22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Damer på el-sykkel

- Det er kort vei fra å prøve til å kjøpe el-sykkel, mener Hulda Tronstad, seniorrådgiver i Norsk elbilforening. (Foto: Norsk elbilforening)

Kvinnene er i ferd med å ta over sykkelfeltene

El-sykkelen vil føre til at kvinneandelen på sykkelveiene øker. Kvinnene presser seg nå fram på sykkelveiene. Flere kvinner kjøper elsykkel enn før. Og de bruker den stadig mer.
Annonse

Hulda Tronstad har arbeidet med elsykler i snart 10 år og er ansvarlig for den årlige undersøkelsen El-syklisten, Norges eneste undersøkelse som retter seg kun til dem som sykler elsykkel. Den gjennomføres av Norsk elbilforening.

Kjøper og bruker elsykkel
Undersøkelsen viser at det i de siste årene har vært en markant endring i svarene hos norske el-syklister. I 2020 kom over 60 prosent av svarene fra kvinner. Alle norske undersøkelser om sykkel, blant annet reisevaneundersøkelsene fra Transportøkonomisk institutt, viser at det er stor overvekt av menn som velger å sykle. Men med el-sykkel virker det som om den skjeve kjønnsbalansen er i ferd med å jevnes ut.

Annonse

I løpet av de to siste årene har 37 prosent av kvinnene i undersøkelsen prøvd el-sykkel for første gang, og 59 prosent av kvinnene har kjøpt el-sykkel.

– Tallene viser vel at det er ganske kort vei fra å prøve til å kjøpe elsykkel, og at det er kort vei fra å kjøpe el-sykkel til å endre transportvanene sine. Undersøkelsen tyder på at el-sykkelen virkelig betyr en endring – også når det gjelder kjønnsbalansen på sykkelveiene, mener Tronstad.

Kvinner sykler til jobb
Undersøkelsen viser at det er en kjønnsforskjell i bruken av el-sykkel. Mens 68 prosent av kvinnene bruker el-sykkelen til jobb, bruker 57 prosent av mennene det samme. Dette er omvendt når vi ser på bruken av el-sykkel til trening og mosjon: 54 prosent av kvinnene bruker el-sykkelen til trening, mens 63 prosent av mennene gjør det samme.

– Og det kan virke som kvinner i større grad bruker el-sykkelen til å bytte ut bil og kollektivtransport, mens menn oftere bruker den til fritid og mosjon, forklarer Tronstad.

Pris og type elsykkel varierer
Kvinner bruker generelt mindre penger på el-sykkelen enn menn. 72 prosent av kvinnene har kjøpt seg el-sykkel til under 30.000 kroner, mens 49 prosent av mennene har gjort tilsvarende. Til gjengjeld har 15 prosent av mennene kjøpt el-sykkel til over 40.000 kroner, mens bare 6 prosent av kvinnene har gjort det samme.

– Dette kan forklares noe med valg av type el-sykkel. Mens kvinner i større grad kjøper bysykler, så velger mange flere menn å kjøpe terrengsykkel, som ofte har flere dyrere komponenter og tillegg som fulldemping.

Om undersøkelsen
Over 1.900 el-syklister svarte på undersøkelsen El-syklisten i 2020. Undersøkelsen gjennomføres hvert år, og respondentene nås via sosiale medier. Undersøkelsen har tidligere vist at el-sykkelen får folk til å sykle mye mer om vinteren, og at el-syklister endrer reisevaner først og fremst ved en overgang fra bil og kollektiv til el-sykkel.

Del:
Annonse