23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Jobbskifte finn.no

En av tre har sett på muligheter i andre bransjer, og nesten 20 prosent har sett på stillinger andre steder enn der de bor i løpet av den siste måneden. Det viser en undersøkelse på vegne av Finn.no. (Illustrasjon)

1 av 3 nordmenn ser på jobbmuligheter i andre bransjer

Nærmere ett år etter at den første bølgen med oppsigelser og permitteringer satte inn, vurderer nå flere å skifte bransje. Det viser en fersk jobbundersøkelse fra Finn.no.
Annonse

Ifølge tall fra Nav er 12 prosent av arbeidsstyrken i Norge helt eller delvis arbeidsledige nå. Reiseforbud, stengte kjøpesentre, stengte restauranter og andre koronaregler rundt omkring i landet, har naturlig nok gått hardt utover arbeidstakere i flere bransjer.

Mange begynner nå å innse at det kan ta tid før deres bransje er tilbake på samme nivå som tidligere, og at det derfor kan være lurt å se seg om etter noe annet.

Annonse

Høy andel unge
Finn sin jobbekspert, Christopher Ringvold, forteller at det særlig er de unge arbeidstakerne som nå vurderer å skifte beite.

– I undersøkelsen vår kommer det frem at én av tre vurderer å bytte bransje. En tredjedel av disse som følge av korona. Blant de som oppgir at de vurderer å bytte bransje, ser vi at det er en høy andel unge mellom 18-29 år, sier han.

Dette underbygges av undersøkelsen til Nav, som viser at det er de unge som er hardest rammet av arbeidsledigheten. Ringvold forteller at de som skal omstille seg, bør tenke strategisk i forhold til hvordan de kan benytte seg av erfaringen og kompetansen de allerede har.

– Det som blir viktig for dem som er på jobbjakt i andre bransjer, er å være bevisste på hvordan de best mulig kan utnytte erfaringen og kompetansen de allerede har. Når vi har intervjuet ledere, forteller de at den viktigste egenskapen de ser etter, er villigheten til å omstille seg og være tilpasningsdyktig, sier han.

Mange bedrifter ser lysere på situasjonen
Ringvold forteller at tallene deres også viser at bedriftene ser mer positivt på fremtiden.

– Da koronapandemien traff oss i mars ble mange bedrifter påvirket kraftig, noe som resulterte i et dramatisk fall i antall utlyste stillinger. Planlagte ansettelser ble trukket tilbake og oppstart av nyansatte ble utsatt. I februar 2021 har en rekke bransjer tilpasset seg den nye digitale arbeidshverdagen, og etterspørselen etter arbeidskraft er tilbake til nivåer vi så før pandemien. Det er imidlertid fortsatt en del bransjer som er direkte påvirket av at samfunnet er delvis nedstengt, derfor er det en meget blandet utvikling vi ser. Men vi observerer en positiv utvikling i stadig flere bransjer, sier han.

Tall fra undersøkelsen:
En av tre har sett på muligheter i andre bransjer, og nesten 20 prosent har sett på stillinger andre steder enn der de bor i løpet av den siste måneden. I tillegg har en tredjedel undersøkt muligheter for omskolering eller kompetansebygging det siste halve året.

Om undersøkelsen:
Finn.no har gjennomført en todelt jobbundersøkelse i januar 2021.Den første delen er den årlige spørreundersøkelsen blant den yrkesaktive delen av befolkningen. Norstat har samlet inn svar fra et utvalg på 1.604 av den yrkesaktive befolkningen i uke 2 og 3 i 2021.Den andre delen består av kvalitative intervjuer gjennomført av Opinion i uke 5 og 6 i 2021. Opinion har intervjuet syv ledere og HR-ledere, seks studenter, en studieveileder og tre arbeidsledige.

Del:
Annonse