18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

syv smittede

Syv nye smittede i Drammen, men ingen i Øvre Eiker siste døgn.

Barn og ansatte i karantene etter syv nye smittetilfeller

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Barnehagebarn og ansatte er derfor satt i karantene. I Øvre Eiker var det nok en dag uten nye smittetilfeller.
Annonse

Fem av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de to siste.

Ved Eplehagan barnehage er det påvist smitte, og berørte barn og ansatte settes i karantene som følge av smittetilfellet. Ingen av kommunens øvrige barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

Annonse

To av tilfellene det siste døgnet knyttes til smitteutbruddet som Drammen sykehus informerte om i går.

Stigende tendens
– Tendensen fra de siste dagene fortsetter. Vi registrerer fortsatt flere nysmittede pr. dag enn vi gjorde gjennom store deler av februar, men fortsatt er tallet på nye smittetilfeller relativt lavt, sett i forhold til størrelsen på Drammen kommune. Dette håper vi selvfølgelig fortsetter også i tiden fremover, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 68 nye smittetilfeller. Dette er sju flere enn det som ble rapportert i går.

– Vi ser en stigende smittetrend i Drammen kommune nå. Så mange som 68 smittetilfeller i den foregående to ukersperioden har vi ikke registrert siden 6. februar. Da hadde vi en markant fallende smittetrend. Nå ser vi dessverre altså en økning i smitten, og vi må nok være forberedt på at dette tallet vil stige en del den nærmeste tiden, sier Johannessen.

Smitte på sykehuset
Når det kommer smitteutbrudd ved store institusjoner eller arbeidsplasser som blant annet sykehuset, vil dette normalt sett påvirke smittetallene i kommunen. Kommuneoverlegen regner derfor med at det kan bli påvist en del smittetilfeller som kan knyttes til smitteutbruddet ved sykehuset de kommende dagene.

– Sykehuset har gode rutiner og god oversikt over hvem som har vært innom der og kan være berørt av smitteutbruddet. Sykehuset kontakter dem som har vært pasient ved den aktuelle avdelingen, slik at testing og karantene blir iverksatt der det er nødvendig. Kommunen har gått gjennom alle som har blitt utskrevet fra sykehuset og som har korttidsplass eller andre tjenester i kommunen, og oversikten over situasjonen er god, sier John David Johannessen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 2.481 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Kommuneoverlegen vurderer smittetrykket som lavt.

Det er med dette registrert totalt 266 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 61 er smittet i 2021.

Del:
Annonse