12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

ID-tyveri

Over 100.000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene. (Foto: GettyImages)

Over 100.000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene

Selv om stadig flere nordmenn benytter seg av sikrere løsninger for å identifisere seg, sier fremdeles over 100.000 nordmenn at de har vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene.
Annonse

Det er de mellom 45-59 år og de under 30 år som er mest utsatt for ID-tyveri. Det viser den årlige undersøkelsen som Respons Analyse har utført på vegne av Skatteetaten og Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS).

– Fortsatt opplever altfor mange å få IDen sin misbrukt, og det må vi gjøre noe med, sier Marianne Henriksen, fagdirektør for ID-forvaltningen i Skatteetaten.

Annonse

– Samtidig er det godt å se at ID-misbruket ikke har skutt i været selv om året vi har lagt bak oss har vært preget av korona og langt mer netthandling enn tidligere.

Må minske handlingsrommet til kriminelle
Skatteetaten håper innføringen av de nye nasjonale ID-kortene vil redusere ID-misbruket i samfunnet.

– Undersøkelsen viser behovet for at alle innbyggere trenger en trygg og sikker ID som er vanskelig å misbruke, enten det er for å sikre at uvedkommende ikke kjøper varer og tjenester i ditt navn, eller det er for å stoppe bruken av falske og fiktive identiteter, sier Henriksen.

– I tillegg må vi sikre en trygg og riktig kobling mellom fysisk og digital identitet, og kunne tilby alle en digital ID på høyt sikkerhetsnivå.

Ifølge årets undersøkelse oppgir 3,6 prosent av de spurte at de har fått misbrukt sin identitet i løpet av de to siste årene.

Marianne Henriksen i Skatteetaten.

Mest ID-tyveri i forbindelse med netthandel
Selv om mange har blitt svindlet, kunne det vært verre.

– At ikke flere er svindlet kan skyldes at befolkningen har fått et mer bevisst forhold til å ikke dele personopplysninger ukritisk. I tillegg til at det er økt bruk av BankID eller andre eID-er og totrinnspålogging alle steder dette er mulig. Et ID-tyveri er en stor belastning, både økonomisk og emosjonelt, sier seniorrådgiver i NorSIS Eivind Reiner-Holm.

Av de som har fått sin identitet misbrukt er det flest (47 %) som har opplevd dette ved at noen har kjøpt en vare i deres navn på internett. I tillegg oppgir 22 prosent at deres identitet er blitt misbrukt ved kjøp av en tjeneste eller abonnement på internett.

Minst tillit til ID-kontroll ved varehenting og delbetaling i butikk
I den samme undersøkelsen ble det også spurt om i hvilke situasjoner de opplever at ID-kontrollen utføres grundig nok. Her hadde klart flest nordmenn mest tillit til det offentlige. Hele 9 av 10 oppga at de har tillit til at ID-kontrollen ved henvendelser til offentlige etater er god.

De spurte hadde minst tillit til ID-kontroll som blir utført i butikk. Ved oppretting av delbetaling i butikk har kun 43 prosent tillit til at ID-kontrollen blir utført grundig nok, og ved henting av forhåndsbestilte varer i butikk, var det også kun 53 prosent som mente at ID-kontrollen her er grundig nok.

Eivind Reiner-Holm i NorSIS.

– Dette viser at spesielt butikker må jobbe hardere for å skape tillit til ID-kontrollen de utfører. Løsninger som BankID i butikk og det nasjonale ID-kortet kan bidra til å øke denne tilliten, sier seniorrådgiver i NorSIS, Eivind Reiner-Holm.

Han legger til at den manglende tilliten kan være et tegn på at butikkansatte trenger både opplæring og bevisstgjøring om ID-kontroll, for å sikre kundenes tillit til denne.

Noen andre funn fra Skatteetaten og NorSIS sin undersøkelse:

• 22 prosent av de som er rammet av ID-tyveri anmeldte det til politiet.

• 20 prosent av de spurte er bekymret eller svært bekymret for ID-tyveri.

• 25 prosent har aktivert frivillig kredittsperre hos kredittopplysningsbyrå.

• 81 prosent legger ikke inn personopplysninger eller annen personlig informasjon på sider de kommer til ved å klikke på lenker i e-post, SMS, sosiale medier eller andre kilder.

• 36 prosent er positive til at biometriske data som for eksempel bilde knyttes til folkeregistrerte opplysninger.

Den representative undersøkelsen er utført av Respons Analyse for NorSIS og Skatteetaten 4.-7. januar 2021 ved hjelp av telefonintervjuer av personer over 18 år. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng for hovedfrekvensene.

Del:
Annonse